Na voljo 10 milijonov € za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

Za investitorje v proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE na voljo 10 milijonov evrov, projekte lahko prijavijo tudi promotorji

Agencija za energijo je objavila že osmi javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo.

Na javnem pozivu so na voljo sredstva v obsegu 10 milijonov evrov, kot je opredeljeno v Načrtu za izvajanje podporne sheme OVE in SPTE za leto 2020 (Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2019). Sredstva so namenjena investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz projektov, izbranih na podlagi javnega poziva po konkurenčnem postopku. Projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE pa lahko poleg investitorjev na tem javnem pozivu prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo šele po potrditvi njihovega prijavljenega projekta. Za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Besedilo javnega poziva in prijavna dokumentacija sta objavljeni na spletni strani Agencije za energijo – www.agen-rs.si/poziv2020december. Rok za prijavo projektov je 10. februar 2021.

Maribor, 14. decembra 2020

Prispevki s to tematiko so objavljeni tudi v aktualni številki Elektrotehniške revije.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve – nove Uredbe, Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – v skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije – Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in stanovanjske stavbe

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €