Fotonapetostni moduli kot deli zgradb – novi standardi

Podobno kot drugi elementi zgradb morajo tudi v zgradbah vgrajeni fotonapetostni moduli izpolnjevati različne zahteve, predvsem zahteve o mehanski trdnosti in vzdržljivosti, varnosti v primeru požara, zahteve s področja varovanja okolja in higiene, varnosti za uporabnika, zaščite pred hrupom, zaščite pred vročino in energetske učinkovitosti ter trajnostne uporabe naravnih virov, če v uvodu omenimo le nekatere. Te zahteve so sedaj natančneje opredeljene v novih standardih.

Pred kratkim je bil sprejet standard IEC 63092, ki ima dva dela in temelji na starejšem standardu EN 50583.

Standard SIST EN 50583 ima dva dela:

  • SIST EN 50583-1:2016, Fotonapetostni elementi v stavbah – 1. del: Moduli, vgrajeni v konstrukcijo (BIPV),
  • SIST EN 50583-2:2016, Fotonapetostni elementi v stavbah – 2. del: Fotonapetostni sistemi, vgrajeni v konstrukcijo (BIPV).

Podobno ima tudi nedavno sprejeti standard IEC 63092 dva dela:

  • IEC 63092‐1:2020, Fotovoltaika v zgradbah – 1. del: Zahteve za fotonapetostne module, vgrajene v zgradbe,
  • IEC 63092‐2:2020, Fotovoltaika v zgradbah – 2. del: Zahteve za fotonapetostne sisteme, vgrajene v zgradbe.

Nova dokumenta obravnavata zahteve za module za vgradnjo v objekt, tako za module s steklom ali brez njega, ne obravnavata pa koncentrirnih modulov.

Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2020

Avtorjica:
Denis Lenardič

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN – Nova zakonodaja

SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve – nove Uredbe, Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – v skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije – Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in stanovanjske stavbe

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €