Novi GRADBENI ZAKON (GZ-1) bo začel veljati 31. decembra 2021

Državni zbor je 9. decembra sprejel novi Gradbeni zakon (GZ-1). Ta med drugim prinaša novosti glede postopka izdaje gradbenega dovoljenja in možnost gradnje objektov, ki nimajo vpliva na okolje, že po dokončnem gradbenem dovoljenju, ne šele po njegovi pravnomočnosti. Postopki, povezani s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, bodo po uveljavitvi novega zakona tekli hitreje in bolj učinkovito, a nikakor na račun zaščite javnega interesa in pravne varnosti vseh udeležencev gradnje.

Omogočena bo pridobitev gradbenega dovoljenja v 30 dneh, dopustilo se bo t. i. manjše rekonstrukcije brez gradbenega dovoljenja, poenostavili in pocenili se bodo postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše, dopustilo se bo gradnjo v lastni režiji pod določenimi pogoji, omogočilo legalizacijo zgolj posameznih delov objekta, plačilo komunalnega prispevka pa ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Novi zakon med drugim vzpostavlja pravno podlago za poslovanje v elektronski obliki tj. uvedba elektronskega poslovanja preko storitev prostorskega informacijskega sistema (eGraditev).

Za vse novosti in spremembe kliknite tukaj.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Nova GRADBENA zakonodaja (GZ-1) – Sistematični pregled vseh sprememb in novosti

Vpliv NOVE gradbene zakonodaje (GZ-1) na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov – Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo gradbeno zakonodajo in uporaba Posebnih gradbenih uzanc

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba novih POSEBNIH GRADBENIH UZANC – Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja – Uspešno medsebojno sodelovanje različnih inženirskih strok

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €