Ukleščen vodnik, poškodovan vodnik, delno prekinjen vodnik

Ko pregledujemo statistike požarov, ne moremo mimo dejstva, da je napaka na električni inštalaciji zelo pogosto navedena kot vzrok požara. Električne inštalacije so ščitene z nadtokovno in diferenčno zaščito. Zakaj kljub temu še vedno prihaja do požarov?

Požar v zgradbi je velikokrat posledica napake na električni inštalaciji. Glede na to, da so inštalacije varovane z nadtokovnimi zaščitnimi elementi (taljive varovalke, inštalacijski odklopniki) ter zaščitnimi napravami na diferenčni tok (pogosto uporabljamo kar angleško kratico RCD), očitno obstajajo še druge napake, ki jih ti standardni zaščitni elementi ne zaznajo. Takšne napake so lahko: slab spoj dveh vodnikov, slab spoj vodnika in električne naprave, ukleščen ali poškodovan vodnik, delno prekinjen vodnik ipd.

Ukleščen vodnik, poškodovan vodnik, delno prekinjen vodnik

Slika 1: Ukleščen vodnik, poškodovan vodnik, delno prekinjen vodnik

Kaj se zgodi na takem kritičnem mestu?

Potek je navadno naslednji:

– tok teče skozi poškodovan vodnik oziroma zmanjšan prerez vodnika,

– vodnik in izolacija se začneta pregrevati, baker oksidira in izolacija začne razpadati (temperatura lokalno naraste do 1.250 °C),

– baker se začne topiti in počasi uparevati (temperatura lokalno naraste do 6.000 °C),

– nastane trajni električni oblok preko uničene izolacije (več kot 6.000 °C).

Razlikujemo serijski in paralelni oblok.

Serijski in paralelni oblok

Slika 2: Serijski in paralelni oblok

Serijski oblok bi lahko zaznala nadtokovna zaščitna naprava (taljiva varovalka, inštalacijski odklopnik), a težava je v tem, da je navadno velikost toka na mestu obloka premajhna, manjša celo od nazivnega toka zaščitnega aparata.

Tudi pri paralelnem obloku je situacija enaka. Le pri obloku med linijskim ali nevtralnim vodnikom in zaščitnim vodnikom bo zaščitna naprava na diferenčni tok zaznala napako in izklopila.

RCD izklopi

Slika 3: RCD izklopi

→ Članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2020

Avtor:
Matija Strehar

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Zadnje stanje tehnike

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih

Električne meritve - posodobljena in razširjena izdaja

Vsem naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 15 % popust pri naročilu strokovnega priročnika.

Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj, priročnik pa lahko naročite tukaj.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €