Področje električne mobilnosti se povezuje tudi s področji učinkovite rabe energije, energetsko učinkovitostjo, področjem čistih in energijsko učinkovitih vozil za cestni prevoz in s področjem uporabe energije iz obnovljivih virov energije.

V letošnjem letu je ministrstvo za infrastrukturo objavilo predlog Zakona o učinkoviti rabi energije, ki določa ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, ki so namenjeni doseganju zanesljive oskrbe z energijo in rabe obnovljivih virov energije.

Novi predlog Zakona o učinkoviti rabi energije

Novi predlog Zakona o učinkoviti rabi energije je bil v javni obravnavi do 4. maja 2020 in vsebuje tudi obvezno postavitev polnilnic za električna vozila povzeto po direktivi 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, Rok za prenos sprememb v nacionalni pravni red po direktivi o energetski učinkovitosti je 30. junij 2020.

Predlog zakona v 33. členu prinaša novosti tudi na področju zahtev za gradnjo polnilnih mest za električna vozila pri novih stavbah in pri večjih prenovah nestanovanjskih oziroma poslovnih stavb.

Bistvene novosti so naslednje:

  • Pri graditvi in večjih prenovah nestanovanjskih stavb, mora biti vsako deseto parkirno mesto v garaži ali pred stavbo opremljeno z enim polnilnim mestom in nameščena infrastruktura za napeljavo vodov za električne kable na vsako peto parkirno mesto.
  • Pri graditvi in večjih prenovah stanovanjskih stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest, je potrebna namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu.

V predlogu zakona je navedeno, da morajo nameščena polnilna mesta in infrastruktura omogočati za vsako parkirno mesto dinamično upravljanje obremenitve, ki mora omogočati:

  • hkratno polnjenje več električnih vozil z učinkovito uporabo razpoložljive moči,
  • lokalno upravljanje obremenitve z meritvijo skupne moči na dovodu v objekt,
  • zagotavljanje krmiljenja moči polnilnic iz oddaljenega centra in upravljanje moči polnilnic.

Ključna razloga sta dva in sicer prvi je povezan z uporabniki električnih vozil in delovanjem vseh polnilnih mest hkrati drugi pa z vidika, da se s priključevanjem novih polnilnih mest ne presega dosedanje obremenitve napajalnega omrežja.

Predlogi in rešitve za dinamično upravljanje obremenitve

V nadaljevanju vam bomo pokazali kratek prikaz sistema dinamičnega upravljanja obremenitve pri delovanju 9-ih elektro polnilnih postaj z enim prikjučkom max. moči 22 kW.

Sistem je zasnovan tako, da omogoča dinamično upravljanje obremenitve – t.i. Dynamic Load Management System (DLM) in  omogoča inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2020

Avtor:
mag. Andrej Zorec

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozilaVeč o načrtovanju, vzdrževanju in preverjanju polnilnih postaj za električna vozila boste našli v strokovnem priročniku, ki si ga lahko zagotovite po znižani ceni. Naročilo tukaj.

Redna cena: 78,00 €
Znižana cena: 28, 00 €

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:
POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – v skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €