Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti

Oblike odgovornosti vseh udeležencev pri graditvi objektov:

  • zaradi kršitve predpisov,
  • zaradi kršitve pogodbe,
  • zaradi povzročitve škode v zvezi z izvajanjem gradbene dejavnosti,
  • zaradi kršitve pravil zbornic IZS in ZAPS (disciplinski postopek).

Udeležencem pri graditvi objektov zakonodaja:

  • Gradbeni zakon,
  • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti,
  • Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi akti: Uredbe, Pravilniki in Strokovna pravila – Tehnične smernice, …

nalaga obveznosti, ki jih morajo pri izvajanju dejavnosti izpolnjevati. Za kršitve teh obveznosti so v naštetih predpisih navedeni prekrški za katere odgovarjajo udeleženci v procesu graditve objektov in so predpisane višine denarnih kazni za kršilce predpisov.

Zavarovanje odgovornosti:

primeri iz prakse kažejo, da se projektanti in izvajalci z možnostjo, da jih investitor toži za škodo srečajo šele, ko se dogodi škodni dogodek. Takrat se postavi vprašanje ali imajo ustrezno zavarovanje in ali bi jim v primeru škode zavarovalnica le-to povrnila. Škodni zahtevki investitorjev lahko dosegajo več deset tisoč evrov.

Kompleksna tematika je podrobno razložena na naslednjih strokovnih on-line predstavitvah:

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €