Polnilne postaje za električna vozila spreminjajo svet

Zahteve za polnilne postaje za električna vozila se v prvi vrsti nanašajo na varno in zanesljivo delovanje ter so zaradi razmeroma velikih tokov polnjenja precej stroge. Jasno je, da mora biti izdelek, ki pride na trg, varen in zanesljiv za uporabo. Zanesljivost in varnost pa zahtev za polnilne postaje še ne izpolnita. Osnovna funkcija polnilne postaje je polnjenje električnih vozil, za kar so v osnovi potrebni samo merjenje električnih veličin pri polnjenju, ustrezno odzivanje ob odstopanjih in premišljena uporaba zaščitnih elementov. Polnilna postaja mora izpolnjevati zahteve po nudenju dodatnih funkcij in dodatne zahteve z različnih področij. Sem spadajo zahteve glede pravilnega obračuna cene storitev, identifikacije uporabnika in spremljajočih načinov komunikacije. Vedno pomembnejše so tudi zahteve s področja kibernetske varnosti, varne komunikacije in varnega delovanja storitev v oblaku. Pomemben je tudi ergonomski vidik uporabe, tako pri grafičnem vmesniku in pri enostavnosti uporabe kot pri samem videzu polnilne postaje. Pri načrtovanju je treba poleg vsega navedenega upoštevati tudi zahteve po varčnem delovanju končnega izdelka, ekološke zahteve in zahteve materialov, iz katerih je naprava sestavljena, tudi kako ravnati z izdelkom po končani življenjski dobi oziroma določiti, kako bo z razgradnjo naprave. Ne nazadnje je pomemben tudi videz, na katerega pa vsaj glede velikosti polnilne postaje v prvi vrsti vplivajo zgoraj naštete zahteve. Tudi za varstvo osebnih podatkov je treba poskrbeti. Čeprav je polnilna postaja preprosta električna naprava, je pri postavljanju zahtev marsikje obravnavana kot energetski objekt.

Spreminjanje zakonodaje

→ Članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2020

Več o načrtovanju, vzdrževanju in preverjanju polnilnih postaj za električna vozila boste našli v strokovnem priročniku, ki si ga lahko zagotovite po znižani ceni. Naročilo tukaj.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:
POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

Avtor:
Gregor Cimerman

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €