4. Industrijska transformacija se začne v vodstvu, ki mora izmed štirih vrst transformacije poiskati pravo

Začenja se 4. era industrije. Nastajajo pametne tovarne. Navidezno neskončne možnosti novega razvoja pa imajo eno samo omejitev, in sicer kibernetsko tehnološko kompetentnost vodstva. Vsaka tovarna je lahko pametna le toliko, kot je pametno glavno vodstvo. Tehnologijo je treba obvladati najprej na vodstveni ravni in potem na ostalih ravneh. Obvladanje tehnologije na vodstveni ravni zahteva največ kibernetskega tehnološkega znanja in izkušenj. V 4. industrijski eri ni več delitve na tehnološka in družboslovna dela. Ni dovolj voditi samo ljudi, voditi je treba tudi kibernetske tehnologije – in najtežje – oboje skupaj. V 4. industrijski revoluciji imamo vodeno kolaboracijo – skupnost ljudi in strojev. Vodstvo mora razvijati ljudi in tudi stroje skupaj ter samoumevno tudi izdelke in z njimi tudi uporabnike. Zmaga tisti, ki zna moderno kibernetsko tehnologijo spojiti z osebami, njihovim delom in stroji ter vse skupaj voditi. V ključno vodstveno kompetenco spada danes tudi ločevanje štirih vrst četrte transformacije.

Zahtevna opredelitev področja 4. transformacije – štirje tipi podjetij

Najprej moramo opredeliti široko področje, ki ga obravnavamo. Četrta industrijska revolucija obsega veliko različnih področij, ki zahtevajo zelo različne kompetence. Mi vseskozi obravnavamo kosovno tovarno, drugi pa večinoma storitve, tretji logistiko, četrti procesno proizvodnjo … Nimamo enega tipa sistemov transformacije, ampak množico različnih z različno problematiko. Razlika je velika in iz tega sledijo takoj strokovni nesporazumi in napake, zaradi katerih je konec revolucije že na začetku.

Pametna kosovna tovarna

Kot smo v Elektrotehniški reviji že pisali, se najbolj groba in enostavna definicija pametne kosovne tovarne glasi: pametna kosovna tovarna je sinteza informacijskih sistemov, strojnih sistemov in poslovnih modelov v celovit kibernetski fizični sistem (slika 1). Sinteza je mišljena kot sočasno spajanje delov v homogeno celoto, kot spojina pri kemiji (vodik plus kisik je voda – popolnoma nova snov). Strojni sistem je sestavljen iz izdelovalnih, kontrolnih, strežnih, montažnih, vzdrževalnih, energetskih, logističnih procesov in ustreznih strojev, naprav, linij, celic, orodij in polizdelkov. Pod informacijske sisteme spadajo: ERP, PLM-CAx, MES, SCADA, stacionarni in agilni sistemi. V sintezi so tudi drugi sistemi, na primer senzorji, merilniki, krmilniki, regulatorji, komunikacijski sistemi, mehanska orodja, vpenjalni sistemi, kompenzatorji, aktuatorji itd., in se nahajajo znotraj večjega bloka pametne tovarne (angl. smart factory), vendar jih ne navajamo, da ne izgubimo fokusa, so pa zato bloki risani s črtkanimi črtami, kar nakazuje prehajanje na druge sisteme.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2020

Avtor:
mag. Gorazd Rakovec

Ne spreglejte tudi:

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija – Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €