Postavitev infrastrukture za polnjenje električnih vozil

Sprejeta strategija za alternativna goriva predvideva, da bomo ob predvideni rasti vozil že leta 2025 potrebovali 7.000 in leta 2030 že kar 22.300 polnilnic običajne moči. Tudi v začetku leta 2021 s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO d.o.o.) objavljeni Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije v Republiki Sloveniji 2021-2030 vsebuje aktivno vključevanje električne mobilnosti ter glede predvidene polnilne infrastrukture navaja enako število polnilnic za baterijska električna vozila.

Sprejet je bil tudi akcijski program za alternativna goriva v prometu, po katerem se bo spodbujala še postavitev javne polnilne infrastrukture v občinskih središčih in večjih krajih v Sloveniji ter polnilne infrastrukture za večstanovanjske zgradbe in v zasebni uporabi.

Konec leta 2020 sprejeti Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) pa določa v svojem 29. členu tudi pogoje za polnilna mesta pri graditvi novih in večjih prenovah nestanovanjskih stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest, pogoje pri graditvi in večjih prenovah počivališč zunaj vozišča javne ceste, pogoje za nestanovanjske stavbe, ki imajo več kot dvajset parkirnih mest ter pogoje pri graditvi novih in večjih prenovah stanovanjskih stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest.

SODO d.o.o. je dne 19.01.2021 objavil nova Sistemskih obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki določajo nove načine priklopa uporabnikov sistema med njimi tudi priklope elektro polnilnih postaj (PEV), sheme PS.1, PS.2, PS.3.

Pri nadaljnjem pospeševanju procesa razvoja električne mobilnosti je ključni korak vzpostavitev standardov, zlasti glede varnosti vozil in infrastrukture za polnjenje – elektro polnilnih postaj (v nadaljevanju PEV). Ustrezni standardi znatno zmanjšujejo vsa tveganja (tehnologija, elektroenergestki sistemi, obnovljivi viri energije, naložbena, okoljska, …) za zainteresirane strani, ki so bistvena za zagotavljanje virov za prehod na električno mobilnost.

Vse o 10-ih korakih za postavitev polnilnih postaj za električna vozila boste izvedeli tukaj.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €