Svetovni trg baterijskih hranilnikov za shranjevanje energije

Prvič po skoraj desetletju so se letne inštalacije tehnologij za shranjevanje energije v letu 2019 znižale. Hranilniki električne energije (HEE) v elektroenergetskem omrežju so se zmanjšali za 20 %, medtem ko so hranilniki električne energije za merilnim mestom ostali na isti ravni kljub skoraj podvojitvi domačih/stanovanjskih hranilnikov energije, kar utrjuje premik inštalacij baterijskih hranilnikov k shranjevanju za merilnim mestom, na primer za potrebe samooskrbe.

Po vsem svetu so leta 2019 električnim sistemom dodali za 2,9 GW hranilnikov električne energije – skoraj 30 % manj kot leta 2018. Dejavniki tega padajočega trenda poudarjajo, da je tehnologija shranjevanja v zgodnji fazi in je prisotna le na nekaj ključnih trgih ter močno odvisna od podpore posameznih držav (državne spodbude, subvencije …), kar prikazuje slika 1.

Letne inštalacije baterijskih hranilnikov za shranjevanje energije 2013–2019 po posameznih državah

Slika 1: Letne inštalacije baterijskih hranilnikov za shranjevanje energije 2013–2019 po posameznih državah, vir: https://www.iea.org

Evropski trg domačih/stanovanjskih baterijskih hranilnikov za shranjevanje energije raste

Evropski trg domačih sistemov za shranjevanje energije se je leta 2019 povečal za 57 %. Skupaj so novo nameščene zmogljivosti baterijskih hranilnikov za shranjevanje znašale 745 MWh. Po podatkih SolarPower Europe so imeli domači baterijski sistemi v kombinaciji z domačimi fotonapetostnimi elektrarnami konec leta 2019 skupno inštalirano zmogljivost skoraj 2 GWh.

Kljub tej močni rasti tržni potencial še zdaleč ni izčrpan. SolarPower Europe poroča, da je le 7 % domačih fotonapetostnih elektrarn že povezanih s sistemom baterijskih hranilnikov za shranjevanje, kar pomeni, da obstaja velik dodaten tržni potencial.

Država z največ na novo inštaliranimi zmogljivostmi baterijskih hranilnikov v letu 2019 je bila Nemčija s 500 MWh. Glede na študijo je nemški tržni delež 66 % (496 MWh), sledijo Italija (89 MWh), Velika Britanija (38 MWh), Avstrija (37 MWh) in Švica (20 MWh), kar prikazuje slika 2. V teh petih državah je bila lani več kot 90-odstotna rast na evropskem trgu domačih baterijskih hranilnikov za shranjevanje energije. Glede na velik potencial SolarPower Europe pričakuje dodatno močno rast trga baterijskih hranilnikov. Kljub pandemiji Covid-19 je trg letos pokazal zelo pozitiven razvoj z 810 MW na novo nameščenih domačih baterijskih hranilnikov.

Napoved za letošnje leto 2021 je še bolj optimistična, pričakuje se, da se bo uvajanje baterijskih hranilnikov precej pospešilo.

Pet največjih trgov za domače baterijske sisteme za shranjevanje energije 2018–2019

Slika 2: Pet največjih trgov za domače baterijske sisteme za shranjevanje energije 2018–2019, vir: https://www.ees-europe.com/

V letu 2020 je sončna industrija v Nemčiji zabeležila 47-odstotno povečanje povpraševanja po baterijskih hranilnikih. Hkrati je število baterijskih sistemov za shranjevanje sončne energije tretje leto zapored naraslo za približno 50 %. To je napovedal BSW, v katerem so poleg solarne industrije organizirani tudi vodilni ponudniki sončnih elektrarn in baterijskih sistemov.

Lani je na trgu hranilnikov električne energije koristilo dejstvo, da je fotonapetostni sistem kupilo dvakrat več lastnikov stanovanj kot prejšnje leto. Približno vsak drugi od njih je takoj investiral v baterijski hranilnik, da bi lahko lastno sončno energijo uporabljal 24 ur na dan, vse pogosteje tudi za polnjenje e-avtomobilov. Samo v domačem sektorju je bilo po ocenah BSW lani v Nemčiji na novo nameščenih približno 88.000 novih baterijskih sistemov za shranjevanje sončne energije.

Število baterijskih sistemov za shranjevanje sončne energije se je povečalo na približno 270.000 enot (glej sliko 3). Po izračunih tržnih raziskovalcev bo zmogljivost shranjevanja baterij do leta 2030 skoraj sedemkratna, s trenutnih 2,4 GWh na približno 18 GWh.

Rast baterijskih hranilnikov za shranjevanje sončne energije 2013–2020

Slika 3: Rast baterijskih hranilnikov za shranjevanje sončne energije 2013–2020, (vir: https://www.solarwirtschaft.de)

Baterijski sistemi za shranjevanje sončne energije postajajo tudi vse zanimivejši za podjetja. Da bi dosegli potreben nadaljnji pospešek širitve baterijskih hranilnikov in inteligentno uporabo teh skladiščnih zmogljivosti za stabilizacijo elektroenergetskega omrežja, BSW zagovarja nadaljnje zakonodajne reforme. To med drugim vključuje dosledno zmanjševanje dvojnega zaračunavanja potrošnikom, ki izkrivlja konkurenco s pristojbinami, doplačili in dajatvami za električno energijo, shranjeno v omrežju in odvzeto iz njega.

Slovenija

Tudi v Sloveniji se gradijo hranilniki električne energije v elektroenergetskem omrežju, trenutno predvsem na prenosnem omrežju. V letu 2020 sta bila inštalirana dva takšna baterijska hranilnika podjetja NGEN, in sicer na Jesenicah in v Kidričevem (Talum). Hranilnika sta virtualno povezana in tvorita 30 MW inštalirane moči.

V manjšem obsegu se inštalirajo hranilniki električne energije predvsem za podjetja s specifičnimi zahtevami ter v povezavi z zmanjševanjem koničnih obremenitev in zagotavljanjem avtonomije napajanja ob izpadu elektroenergetskega omrežja. Trenutno se manj nameščajo hranilniki električne energije pri shemi za samooskrbo, ker je trenutno veljavna Uredba o samooskrbi, ki omogoča oddajo in prevzem električne energije (kWh) znotraj obračunskega obdobja – 1 leta.

Hranilnik električne energije (proizvajalec Tesla) v tovarni Talum-Kidričevo

Slika 4: Hranilnik električne energije (proizvajalec Tesla) v tovarni Talum-Kidričevo, vir: https://mariborinfo.com

Nova zakonodaja, navodila in razvojni načrti

V pripravi so tudi nova zakonodaja in tehnične smernice s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij, s področja zaščite stavb pred delovanjem strele ter požarne varnosti v stavbah, ki se dotikajo tako področja proizvodnih naprav (na primer sončnih, vetrnih, vodnih elektrarn), hranilnikov energije in polnilnih postaj za električna vozila.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2021

Avtor:
mag. Andrej Zorec

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Nova zakonodaja na področju obnovljivih virov energije (OVE), učinkovite rabe energije (URE) in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €