Požarna varnost pri električnih vozilih v garažah

V članku so izpostavljene nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe električnih vozil v garažah – predvsem pri polnjenju električnih vozil. Pri tem morata biti izpolnjeni dve zahtevi: da se požarna varnost dne poslabša ter da je izpolnjena bistvena zahteva varnost pred požarom. V nadaljevanju so zapisana priporočila za izpolnitev teh zahtev.

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) določa označevanje polnilnih postaj in mest. Primerne oznake, ki se uporabljajo, so:

požarna varnost

požarna varnost

Slika 2: Parkirno mesto, rezervirano za polnjenje električnih vozil. Označba se uporablja v kombinaciji z znakoma 3118 in 2438-8. Uporaba označbe v kombinaciji z znakom 3118 pomeni izrecno odredbo prepovedi parkiranja vozil, ki niso na električni pogon

Izkušnje iz požarov na električnih vozilih kažejo, da se ob vžigu enega vozila požar hitro prenese tudi na sosednja vozila. Za parkirana električna vozila, ki se ne polnijo, v garažah ni nobenih posebnih zahtev. Povsem drugače pa je, ko se vozila med parkiranjem polnijo.

Električna vozila v nasprotju z vozili z notranjim zgorevanjem pri polnjenju predstavljajo tveganje za pojav požara, ki lahko izvira iz električne inštalacije ali baterije. Predvsem baterija je tista, ki zaradi poškodbe ali celo starosti/iztrošenosti predstavlja tveganje. Splošno pravilo pri posebnih tipih litij-ionskih baterijah je, da se po štirih letih priporoča zamenjava. Več o tem v nadaljevanju članka. Težava je torej, ker na prvi pogled teh napak ne moremo opaziti.

Požarna varnost pri električnih vozilih

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2020

Avtor:
Gregor Kušar

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila

Več o načrtovanju, vzdrževanju in preverjanju polnilnih postaj za električna vozila boste našli v strokovnem priročniku, ki si ga lahko zagotovite po znižani ceni. Naročilo tukaj.

Redna cena: 78,00 €
Znižana cena: 28, 00 €

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – v skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €