Učinkovit sistem obvladovanja investicij in vzdrževanja

Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) se zavedamo, da imajo standardi pomemben vpliv na delovanje gospodarstva in da so podlaga za področja ugotavljanja skladnosti, akreditiranja, nadzora na trgu, skratka urejanja trga.

Standardizacija je zelo močno orodje za uvajanje konkurenčnih proizvodov in storitev s tem, da se poslovni subjekti že na začetku razvoja standardov vključujejo v mednarodne in evropske tehnične odbore in delovne skupine preko slovenskih tehničnih odborov in delovnih skupin ter se seznanjajo z novimi tehnološkimi rešitvami oziroma prispevajo k njihovemu razvoju.

Vedenje o pomenu standardov v Sloveniji žal tudi po 20 letih še ni doseglo želene ravni. Zavedamo se, da SIST na tem področju ni naredil dovolj, ker promocijske aktivnosti zahtevajo znaten finančni vložek, ki ga SIST nikoli ni imel in ga nima še danes.

Zato v smislu Konfucijevega reka, da nas ne skrbi toliko, če nas drugi ne poznajo, ampak če mi ne poznamo našega podjetniškega okolja, uporabljamo notranje vire in jih razvijamo, da bi izboljševali uporabo standardov v slovenskem okolju, v podjetjih.

Ker naše podjetniško okolje potrebuje hitre, učinkovite in predvsem cenovno sprejemljive rešitve, smo za uporabnike v letošnjem letu razvili sistem za branje vsebin standardov. Za ugodno ceno so uporabniki dobili možnost branja vseh standardov po strokovnih področjih na osnovi mednarodne klasifikacije za standarde (ICS).

Branje standardov – vpogled v vsebino standardov

Z novo storitvijo bodo uporabniki lahko glede na področje zanimanja izbrali eno ali več skupin ICS in si tako zagotovili možnost branja standardov SIST iz teh skupin, kjerkoli se nahajajo: v pisarni, na terenu ali doma. Storitev je mogoča na podlagi plačila mesečne naročnine.

Cena storitve je odvisna od števila področij zanimanja in števila uporabnikov, zato vabimo uporabnike, da si za boljšo predstavo ogledajo cenik. Kako se storitev uporablja, smo predstavili v demo različici. Vabljeni k ogledu!

Informacijske storitve

Za pravočasno obveščenost o novostih smo razvili naslednje informacijske storitve:

  • SIST-preverjanje – informacije o tem, ali so standardi, ki jih uporabljate, še veljavni

V SIST opravimo celoten pregled veljavnosti standardov, ki jih potrebuje uporabnik. Na podlagi poslanega seznama preverimo veljavnost in dopolnimo seznam z vsemi aktualnimi spremembami, podatki o novih veljavnih dokumentih, popravkih, dopolnitvah itd. Posredujemo tudi vse informacije o novostih, ki se šele pripravljajo (npr. novi osnutki).

  • SIST-novosti – popoln nadzor nad objavami novih standardov

Uporabniki lahko oblikujejo svoja področja in so obveščeni o novostih pri standardih. Z mesečno novim seznamom objavljenih standardov ne bodo izpustili ničesar. Ni pomembno, od kod prihajajo standardi, ali so to standardi SIST, mednarodni ISO ali IEC, evropski EN ali drugi nacionalni dokumenti. Obveščanje lahko uporabniki razširijo tudi na slovensko zakonodajo, poleg tega pa tematika zajema zelo široko paleto področij: od kakovosti, okolja, gradnje, varnosti strojev – povsem po željah uporabnikov.

  • SIST-profili – informacije o dogajanju v »zakulisju« standardov

Ali uporabnike zanima, kaj bo zapisano v standardu, ki se pripravlja? Zagotovijo si lahko dostop do osnutkov standardov na področjih standardizacije, kjer ne delujejo slovenski tehnični odbori, ter spremljajo razvoj in vsebino dokumentov, ki jih zanimajo.

  • SIST-razlaga – strokovna pomoč pri standardih

Za vse nejasnosti v standardu se uporabniki lahko obrnejo na SIST in razlago standardov prepustijo našim strokovnjakom.

Če uporabniki želijo spremljati naša obvestila, aktivnosti in novosti, se morajo naročiti na brezplačna obvestila.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2020

Avtorica:
mag. Marjetka Strle Vidali, direktorica SIST

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €