Razlogi za vzpostavitev boljše infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Dolgo pričakovani Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 6. junija 2023 in je začel veljati 21. junija 2023. Z novim zakonom je v slovenski pravni red prenesena Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.

Namen in cilji novega zakona (2. člen ZIAG)

V nadaljevanju bodo prikazane bistvene novosti Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (v nadaljevanju: ZIAG) ter na kratko predstavljeni predpisi, v katere ZIAG posega.

Ključni cilj zakona je vzpostaviti gosto javno dostopno mrežo polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu, ki je interoperabilna, varna, razpoložljiva, dostopna in preprosta za uporabo. Želja je zagotoviti skladen državni, regionalni in lokalni razvoj mreže polnilnih in oskrbovalnih mest in nazadnje povečati delež vozil na alternativna goriva.

Z zakonom se med drugim uvajajo tri temeljne ravni razvoja infrastrukture za alternativna goriva:

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2023

Avtor:
mag. Andrej Zorec

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu | Modeli virov financiranja in inšpekcijski nadzor | Tehnične zahteve za nameščanje, delovanje in vzdrževanje | Predpisi pametnega polnjenja

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih | Nova zakonodaja, tehnologija in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €