Zaznava (detekcija) kibernetskih vdorov v komunikacijsko opremo v elektroenergetskih postajah

Zagotavljanje kibernetske varnosti na postajah zahteva večnivojski pristop. Kriptografija omogoča overjanje naprav, vendar vseh napadov ni mogoče preprečiti samo s tem ukrepom. Požarne zidove in zračne reže (angl. air gaps) je mogoče zaobiti z obstoječimi virtualnimi tuneli za oddaljeni dostop VPN (angl. virtual private network) ali preko računalnikov za vzdrževanje, ki so neposredno priključeni na inteligentne elektronske naprave – IEN (angl. inteligent electronic device, IED) ali na postajno vodilo. Iz tega izhaja, da so potrebni ukrepi za odkrivanje groženj v postajah za omogočanje hitrih odzivov in omejevanje njihovih posledic. V članku so opisane varnostne zahteve za postaje, ki delujejo na podlagi protokola IEC 61850, ter različni pristopi k odkrivanju varnostnih groženj na takih postajah. Opisani pristop je razvit za postaje na podlagi skupine standardov IEC 61850 ter za procesno vodilo (angl. process bus).

Potencialne poti napada na postajo

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2022

Avtor:
Andreas Klien, prevod: Danilo Feher, ACINEL d.o.o.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €