Sodelovanje pri razvoju standardov IEC

ETI sodi med pet največjih proizvajalcev talilnih varovalk na svetu in je eden od vodilnih proizvajalcev stikal in odklopnikov. Izdelki ETI (nizkonapetostne varovalke skupin D0, D, CH in NV, visokonapetostne varovalke VVT-TD3, inštalacijski odklopniki ETIMAT, zaščitna stikala na diferenčni tok EFI, zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS, kompaktni odklopniki serije MCCB) zajemajo razpon od 0,5 A do 6 300 A in napetosti do 36 kV. Uporabnikom lahko nudimo posamezne izdelke iz naših (večinoma avtomatiziranih) proizvodnih linij ali celovite rešitve za nadzor in zaščito električnih inštalacij.

In ker v ETI želimo obdržati mesto med vodilnimi proizvajalci zaščitnih elementov za električne inštalacije oziroma svoj položaj na svetovnih trgih še izboljšati, je seveda področje standardizacije produktnih skupin, ki obravnavajo naš proizvodni program, ena od osnovnih aktivnosti, ki jih moramo izvajati in obvladovati, če želimo biti še naprej uspešni in še izboljšati svoj položaj na trgu. Ekipa strokovnjakov iz ETI je kot član tehničnih odborov IEC/TC 23 (Electrical accessories – Električni pribor) in IEC/TC 32 (Fuses – Varovalke) že več desetletij aktivno udeležena pri razvoju novih standardov za zaščitne aparate, tako s področja stikalne tehnike kot s področja varovalk.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2023

Avtor:
Viktor Martinčič

Ne spreglejte strokovnih predstavitev:

PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele | Vse na enem mestu

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav | Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita | Novi Pravilnik in Tehnična smernica

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi | Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju | V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €