Avtorja strokovnega priročnika: mag. Andrej Zorec in Andrej Kos
Avtorja strokovnega priročnika: mag. Andrej Zorec in Andrej Kos

Zakaj je nastal ta strokovni priročnik

Sedaj, ko se trg električnih vozil in opreme za napajanje električnih vozil nezadržno širi in so cene električnih vozil že nižje, kot so bile v začetku, se postavlja lastnikom električnih vozil in opreme za njihovo napajanje, investitorjem ter projektantom, izvajalcem, nadzornikom in vzdrževalcem veliko vprašanj pri gradnji polnilnih postaj za električna vozila.

Namen priročnika

Priročnik je nastajal z idejo približati področje električne mobilnosti tako tehničnim strokovnjakom kot tudi uporabnikom polnilnih postaj za električna vozila in električnih vozil. Priročnik je namenjen projektantom, izvajalcem, nadzornikom, vzdrževalcem in investitorjem zgolj v pomoč pri načrtovanju, vzdrževanju, preverjanju in upravljanju delovanja ter preverjanju varnosti polnilnih postaj za električna vozila tako v normalnih razmerah kot ob izrednih dogodkih.
V dokument je vključenih veliko praktičnih rešitev in predlogov, ki smo jih pri dosedanjem delu dobili od izvajalcev umeščanja električnih polnilnih postaj v prostor, uporabnikov polnilnih postaj za električna vozila in uporabnikov električnih vozil.

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €