Zaščita plovil pred strelo

Vsaka jadrnica na vodi in tudi ob obali (na primer med oskrbo v marini ali v popravilu) je izpostavljena nevarnosti udara strele. Stopnja nevarnosti je odvisna od gostote strel na km2. Gostota strel in izpostavljenost naraščata z bližino ekvatorja in sta navadno na jezerih in morjih višji od tistih na kopnem.

S surfanjem po internetu si lahko hitro ustvarite pregled dogodkov in škod, ki so jih povzročili udari strel na jahtah. V večini primerov so pri tem pogoste okvare in poškodbe električnega sistema na barki, lahko pa tudi manjše in hujše poškodbe trupa, da o neposredni nevarnosti za osebje ne govorim. Na mestih izstopa strele iz barke lahko nastanejo tudi grozljivo velike luknje. Tudi zato strokovnjaki priporočajo vgradnjo opreme za zaščito pred učinki udarov strel, čeprav ta za vodna plovila ni zakonsko predpisana.
Čeprav je jadrnica zaščitena pred delovanjem udara strele, pa škoda zaradi udara lahko vseeno nastane, vendar v neprimerno manjši meri. Tudi na zaščiteni jadrnici, pri kateri so bili vsi kovinski deli, kot je jambor, s strelovodom in s primernimi kabli povezani v eno točko in dalje na kobilico, je udar strele v jambor med hudo nevihto povzročil veliko škode. Ob močnemu poku, ki lahko zbega posadko, včasih pregorijo vse elektronske naprave, tudi izključene žarnice, instrumenti, električni motorji, radar, sonde, kompresorji, TV, skratka vse električne naprave. Če pa jadrnica ni opremljena s strelovodno napravo, udar strele v plovilo povzroči poleg dosti večje materialne škode tudi izredno nevarnost za ljudi na barki. Zaradi visokih tokov in magnetizma nastanejo tudi inducirane napetosti (-dΦ/dt), ki so lahko tudi nevarne, zlasti za elektronske naprave.

V večini primerov imajo tokovi strele vrednosti okrog 20.000 amperov, v določenih primerih celo več kakor 100.000 amperov, ki navadno trajajo le nekaj milisekund. Verjetnosti udara strele v barko ni mogoče določiti, zato je racionalno poskusiti vsaj delno obvladati posledice, ki jih povzroči ta pojav. Določeno raven izogibanja nastanku škode lahko dosežemo že s tem, da namestimo strelovodno anteno na vrh jambora in preko primerno dimenzioniranega kabla omogočimo prehod toka strele ter ga po čim krajši poti odvedemo v vodo.

Morje s slano vodo ima električno prevodnost okrog stokrat višjo od prevodnosti vode v sladkovodnih jezerih, zato nastajajo na jadrnicah v jezerih pri enako velikih ozemljilnih kovinskih ploščah približno stokrat višje napetosti, medtem ko so tokovi strele po jadrnici v morski vodi ustrezno večji.

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €