Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije

Konec leta 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 161/22) (v nadaljevanju: pravilnik), ki določa parametre t. i. »balkonskih samooskrbnih naprav«.

Definicija vtične proizvodne naprave pravi, da je to naprava za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je priključena na notranjo električno inštalacijo gospodinjskega odjemalca in obratuje paralelno vzporedno z distribucijskim omrežjem električne energije v skladu s tem pravilnikom.

Dejstvo, da je bilo zadnje čase opaziti vedno večji interes posameznikov (seveda je sledila tudi izvedba) po namestitvi enega ali več sončnih panelov na balkon, teraso, steno objekta in njegovem priklopu v notranjo inštalacijo preko vtičnice, je spodbudilo zakonodajalca, da je pripravil pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo take inštalacije – vtične proizvodne naprave (VPN) pri gospodinjskih odjemalcih izpolnjevati.

V današnjem času je veliko ponudnikov vtičnih proizvodnih naprav, ki jih v kit-izvedbi (to je, kupi in sam sestavi) ponujajo preko spleta. Kakšna je kakovost tako kupljenih proizvodov, je odvisno od cene in tudi od ponudnika. Zato se pred nakupom prepričajte, ali ponujeni proizvod izpolnjuje zahteve glede skladnosti z zakonodajo Evropske unije in da ustreza določbam tega pravilnika.

Tehnične zahteve za priključitev in obratovanje vtičnih proizvodnih naprav – gospodinjski odjemalci

Vtična proizvodna naprava se lahko priključi samo na notranjo inštalacijo gospodinjskega odjemalca, ki je izvedena v skladu z zahtevami Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in izpolnjuje zahteve iz poglavja 11.3.8 o prenosnih fotonapetostnih napravah tehnične smernice TSG-N-002 za nizkonapetostne električne inštalacije ter zahteve iz tega pravilnika.

Tehnične zahteve za vtične proizvodne naprave so naslednje:

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2023

Avtorica:
Andreja Belavić Benedik, univ. dipl.inž.el.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

NOVA ZAKONODAJA o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – Prostorski in tehnični pogoji oz. zahteve | Posebnosti

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav – Vse na enem mestu

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN – Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu – Vzpostavitev infrastrukture

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €