Učinkoviti KRIZNI SISTEMI upravljanja in vodenja podjetij oz. organizacij

Učinkovit odziv ob izrednih dogodkih, situacijah, nesrečah, škodi, ko je hitro sprejemanje odločitev življenjskega pomena

Z razvojem tehnologij in hitrim odzivom industrije oz. organizacij na tržne razmere se povečujejo tudi tveganja in škode, ki lahko nastanejo zaradi različnih napak v procesih in ob nesrečah v industriji oz. drugih organizacijah; npr. krizne situacije ob delovnih nesrečah, izrednih izpadih, požarih in drugih naravnih nesrečah (neurje, žled, vetrolom, poplava, …), navsezadnje pa tudi zaradi epidemij.

TERMIN: 15. 6. 2023 (od 9:00 do 15:30)

Škode nastajajo zaradi napak, poškodb ljudi, opreme, objektov, izdelkov in izpada proizvodnje.

Ko nad potekom nesreče izgubimo nadzor, so posledice v ožjem in širšem okolju zelo velike.

Ste pripravljeni na hitro načrtovanje, delegiranje nalog, sprejemanje odločitev in izvajanje v kriznih situacijah?

Ključna je tako pripravljenost in seveda hiter odziv na nevarnosti, ki nas lahko doletijo v podjetju oz. organizaciji ob nastanku nesreče, škode, … s ciljem neprekinjenega delovanja industrije/poslovnih procesov oz. čim hitrejšega vzpostavljanja v normalno stanje.

Koristi za podjetje oz. organizacijo, pa tudi za posameznika:

 • boljše razumevanje varnostne situacije v podjetju,
 • kdaj podjetje oz. organizacija »hodi po robu« in je nesreča pred vrati,
 • ustrezno ukrepanje ob kritičnih dogodkih, nesrečah, …
 • zmanjševanje škod ob nastanku nesreče,
 • hitrejša vzpostavitev poslovnih procesov in sanacije.

Na izobraževanju se boste naučili:

 • razumevanja sistemov, ki so pripravljeni z namenom zagotavljanja varnosti,
 • prepoznavanja znanilcev nesreč znotraj podjetja oz. organizacije in v okolici,
 • identifikacije kritične infrastrukture in ukrepanje ob nesreči,
 • uporabe kriznih sistemov upravljanja,
 • komunikacije s službami zaščite in reševanja, policije, reševalci, varnosti, zunanjimi deležniki,
 • pravilnega in hitrega ocenjevanja situacije, sledenja in ukrepanja ob nastanku nesreče,
 • uporabe potenciala zaposlenih pri intervenciji.

Izobraževanje je namenjeno:

 • direktorjem podjetij oz. organizacij, ki bodo ob krizni situacijo voditi ukrepanje,
 • vodjem oddelkov in odgovornim osebam za izvajanje vodenja zaposlenih ob nesrečah,
 • vodjem investicij, vzdrževanja in upravljanja z infrastrukturo,
 • pooblaščencem in strokovnim delavcem na področja požarne varnosti in zdravja pri delu,
 • vsem, ki se soočate z obvladovanjem v kriznih razmerah,
 • vsem, ki si želite nadgraditi tovrstna znanja.

Program

Krizno vodenje ob nesreči

Kako prepoznati znanilce nesreče:

 • skoraj dogodki,
 • 5S,
 • TPM na delovnem mestu,
 • audit varnosti,
 • makro in mikro okolje podjetja.

Praktični pregled dokumentov in sistemov, ki imajo nalogo varnosti v podjetju ter njihova uporaba ob nesrečah

Ukrepanje ob kriznem dogodku, simulacija intervencije, varovanje oseb, živali, premoženja in okolja

Pooblastila vodje intervencije in možnosti ukrepanja

Komunikacija med službami Zaščite in Reševanja, drugimi deležniki in podjetjem

Prepoznavanje ključnih ukrepov za preprečevanje večjih škod na strateški infrastrukturi in izdelkih

Načrti ukrepanja, vaje in preverjanje v praksi

Predavatelj

Borut Lončarevič

Borut Lončarevič, specialist managementa, visoki gasilski časnik, je kot specialist managementa pri svojem delu v gospodarstvu vodil številne projekte in oddelke. Pri vodenju projekta investicije v novo tovarno pa je združil svoja poslovna znanja s poznavanjem področja gasilskih znanj na področju požarne varnosti. Kot zaposleni je večkrat vodil krizne situacije v podjetju ob neurjih, izlivih vode, defektih, …

Je dolgoletni operativni gasilec, ki opravlja naloge na najvišjem nivoju Gasilske zveze Slovenije kot član poveljstva, je predsednik komisije za industrijsko gasilstvo in regijski gasilski poveljnik. Kot operativni vodja in koordinator je sodelaval na številnih velikih intervencijah kot so požar tovarne Fibram, Srednje in osnovne šole v Kočevju, ter podjetja Melamin. Prav tako pa je sodeloval pri operativni organizaciji pri požarih na Krasu, naravni nesreči v Ukvah in toči v Beli Krajini. Je tudi dolgoletni predavatelj in inštruktor gasilskih vsebin na nivoju Gasilskih zvez in pa tudi v Gasilski šoli na Igu. S strokovnimi članki sodeluje na Gasilski zvezi Slovenije, z Inštitutom za korporativno varnost in Slovenskim združenjem za požarno varnost.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

218,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZa prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €