Strokovnjak in tudi odličen vodja

Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

V podjetjih in organizacijah je vedno več strokovnjakov, ki poleg svojega strokovnega dela prevzamejo tudi vodenje sodelavcev ali projektov na različnih področjih. Pri tem se soočajo z izzivi vodenja, na katere niso pripravljeni in jih večinoma rešujejo na sebi poznan strokoven način. Takšni pristopi lahko pogosto vodijo v nezadovoljstvo tima, slabo motiviranost in posledično v preobremenjenost vodij, saj vsi problemi tako končajo »na njihovih mizah«.

Rešitev tega izziva je v drugačnem pristopu k vodenju sodelavcev in razvoju vodstvenih veščin.

TERMIN: 5. 9. 2024 (od 09:00 do 15:30)

Vsebina praktično naravnanega izobraževanja je pripravljena za strokovnjake, ki se soočajo z izzivi vodenja sodelavcev. Na izobraževanje se udeleženci naučijo principov, metod in orodij za učinkovito preobrazbo iz “strokovnega vodje” v “strokovnjaka za vodenje”.

Kako prepoznamo “strokovnega vodjo”?

Strokovni vodja se na vodstvenem položaju vidi kot odgovornega za vse. Čuti, da mora imeti znanje in vse odgovore. Vse strokovno obvlada, reši vse strokovne dileme. Je najboljši, suveren in samozavesten. Od sodelavcev pričakuje, da so na istem nivoju znanja kot on sam. Velikokrat jih ne opazi in ne zna vključiti v delo, od njih zahteva preveč, po drugi strani pa jim da premalo navodil.

Kako prepoznamo “strokovnjaka za vodenje”?

  • V ospredje postavlja tim, jasno opredeli naloge in timu prepusti izvedbo za dosego cilja.
  • S sodelavci gradi in ohranja dobre odnose.
  • Pripravljen je sprejemati odločitve in stati za njimi.
  • Prisluhne, motivira, vodi, upravlja z ekipo.
  • Razdeli naloge med ekipo. Jim razloži cilj, jih spodbuja in motivira.
  • Prepozna kvaliteto.
  • Ima bolj osebni odnos v katerem ne prevladuje njegov ego.

Vabljeni:

strokovnjaki na vodstvenih pozicijah, ki se srečujejo z izzivi vodenja sodelavcev (nezadovoljstvo, slaba motiviranost, prikrivanje informacij, slabi rezultati dela, izgorelost, preobremenjenost, slabi medsebojni odnosi …).

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na praktični delavnici pridobili tudi 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management).

Program

Značilni izzivi strokovnjaka pri vodenju sodelavcev – vzroki in posledice

Prvi koraki razvoja vodstvenih veščin – preusmeritev fokusa iz nalog na ljudi

Kombinacija strokovnega dela in vodenja – pristopi za usklajeno delovanje

Tri ključne komponente vodenja – vizija, planiranje in spremljanje realizacije

Vodenje na podlagi talentov – kako prepoznati vedenjske mehanizme, potrebe, značilne izzive sodelavcev in kako to uporabiti pri vodenju

Komunikacija navzgor in navzdol – praktični primeri in načini komuniciranja z nadrejenimi ter sodelavci, ki vodijo v sodelovanje in uspešno realizacijo zastavljene vizije

Zoran KorenjakPredavatelj

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

248,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 302,56 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZa prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja vam nudimo 10 % popust.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €