Aktualne teme na področju dela CLC/TC 8X WG 1

Slovenski tehnični odbor SIST/TC NTF predstavlja zrcalni tehnični odbor evropskemu tehničnemu odboru CLC/TC 8X oziroma mednarodnemu tehničnemu odboru IEC/TC 8. V okviru tehničnega odbora CLC/TC8X je bila pred leti ustanovljena delovna skupina WG 1 Fizikalne značilnosti električne energije, ki je skrbnica produktnega standarda SIST EN 50160. Standard opisuje značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih. Delovna skupina sproti prenavlja standard in skrbi, da se v standardu odslikava aktualno stanje tehnike v skupnem evropskem prostoru. Standard ni namenjen ocenjevanju kakovosti napetosti v inštalacijah uporabnikov niti ne spada v skupino standardov za elektromagnetno združljivost (EMC). Je standard za električno energijo v vlogi proizvoda na enotnem evropskem trgu, ki pa je s skupino standardov za zagotavljanje EMC v omrežju tesno povezan.

V prispevku so na kratko in informativno predstavljene najzanimivejše teme v delu WG 1 v zadnjem obdobju. Med njimi so vključevanje pojava supraharmonikov, nadgradnje skupnega harmonskega popačenja s spektralnim harmonskim popačenjem, obvladovanje problematike visoke gostote razpršene proizvodnje v luči kakovosti oskrbe, vpliv kakovosti napetosti na zahteve vzporedne vezave generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem, problematika signalnih napetosti v razdelilnem omrežju, značilnosti napetosti enosmernih razdelilnih javnih omrežij, potrebe sprememb meja združljivosti posameznih značilnosti napetosti ipd.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2023

Avtor:
Mag. Peter Bergant, univ.dipl.inž.el.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti – Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €