Zagotovljena so dodatna nepovratna sredstva za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn

Ministrstvo za infrastrukturo povišuje razpisana sredstva za dodatnih 10,1 milijona EUR in sicer v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021), objava v Ur. l. RS št. 47/2022. Več …

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW. Upravičeni nameni za sofinanciranje po javnem razpisu so:

  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
  • nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
  • pri čemer dejavnosti iz druge in tretje alineje predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz prve alineje na javni razpis.

Vsem lastnikom pa tudi bodočim lastnikom malih elektrarn pa je namenjeno tudi  on-line usposabljanje:

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov
Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo

Na podlagi 3. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 92/2015) že 10 let izvajamo teoretično on-line usposabljanje za poučenega upravljavca male elektrarne katerih nazivna moč ne presega 300 kW in sicer za upravljanje:

  • male hidroelektrarne,
  • sončne elektrarne,
  • elektrarne na biomaso ali bioplin,
  • geotermalne elektrarne,
  • vetrne elektrarne,
  • elektrarne za soproizvodnjo toplote in električne energije (kogeneracija).

* Vsi dosedanji udeleženci (lastniki malih elektrarn) pa so izvedbo ocenili kot odlično, z obilo strokovnih informacij in koristnih napotkov.

Prijava

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €