Novosti na področju avtonomnega taljenja ledu in snega Predstavitev rešitve Winterline

Predstavljamo sistem inteligentnega ogrevanja Winterline, s katerim si poenostavimo in izboljšamo vzdrževanje objektov v zimskem času. Z rešitvijo Winterline se izognemo nastanku nevarnih ledenih sveč na žlebovih streh, znebimo se z ledom zamašenih odtočnih cevi žlebov ter tudi zasneženih in pomrznjenih dvorišč, dovoznih poti, pohodnih površin. Rešitev se uporablja tudi za preprečevanje zamrznitve cevi. V Skandinaviji so tovrstne rešitve prisotne že desetletja.

winterline

Človek v današnjem času preživi večji del dneva v službi, tako da ob prihodu domov nima veliko časa za fizično odpravljanje zimskih nevšečnosti. Inteligentno ogrevanje je prava rešitev, da prepustimo fizična zimska opravila tehnologiji. Sistem je prav tako uporaben v gospodarstvu in javnem sektorju.

Srce rešitve ETI Winterline predstavlja digitalni krmilnik s senzorji za temperaturo in vlago, ki prevzame nadzor nad grelnimi kabli, ki zagotavljajo zunanje taljenje snega in ledu na žlebovih ter voznih in pohodnih površinah. Ker je sistem popolnoma avtonomen, zagotavlja tudi nizko porabo električne energije.

Prednosti sistema:

−     učinkovita odstranitev snega in ledu na povoznih in zunanjih pohodnih površinah,

−     ročno čiščenje in soljenje nista več potrebni,

−     zagotovi varnost v prometu in na delovnem mestu,

−     fleksibilnost sistema na različnih površinah,

−     znižanje stroškov pri vzdrževanju in popravilih objektov in okolice,

−     2-conski nadzor z nizkimi stroški,

−     varen vstop v objekt in izstop iz njega,

−     razbremenitev ostrešij.

Zaščita pred zmrzaljo cevi

Zamrznjene cevi so lahko velik ekološki in finančni problem.

Sistem se uporablja pri vodovodnih in kanalizacijskih ceveh, ceveh v garažah, kleteh, vrtnih hišah, vikendih, industriji, črpališčih itn. (slika 2).

Grelni kabli so krmiljeni z digitalnim krmilnikom.

Pametno ogrevanje Winterline lahko avtonomno upravlja dve coni hkrati.

Nabor izdelkov rešitve Winterline

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2020

Avtor:
Aleš Semolič, ETI, d.o.o.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Zadnje stanje tehnike

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €