Hrup toplotnih- crpalk

Povzetek

Število ljudi, izpostavljenih hrupu, se iz dneva v dan povečuje. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da naj bi bil na območju Evrope podnevi že vsak tretji človek vznemirjen zaradi hrupa in v nočnem času vsak peti. Ravno to dejstvo je podlaga oceni, da obremenitev z okoljskim hrupom predstavlja drugo največje breme bolezni v Evropi, takoj za onesnaženostjo zraka. Prevladujoč vir okoljskega hrupa je še vedno cestni promet, ki pa postane ponoči zaradi upada prometa manj vpliven. S tem pa pride do izraza hrup preostalih virov, med katerimi so tudi zunanje enote toplotnih črpalk.

Prispevek na temo hrupa toplotnih črpalk bo razdeljen na dva dela. V prvem delu predstavljamo izvor hrupa pri zunanjih enotah toplotnih črpalk in prikažemo dobro prakso iz tujine pri urejanju postavitve toplotnih črpalk v urbanem okolju. V drugem delu pa bomo predstavili ureditev v Sloveniji, obenem pa podali še praktične nasvete, s katerimi se je mogoče ob montaži zunanje enote izogniti morebitnim povišanim nivojem hrupa.

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €