Investicije in inovacije podjetja Hermi

Slovensko podjetje Hermi z gradnjo in nedavnim zagonom novega proizvodnega obrata v celjski industrijski coni povečuje svoje proizvodne zmogljivosti, modernizira in avtomatizira proizvodni proces ter poleg širitve prodajnega asortimenta intenzivno vlaga v razvoj inovativnih izdelkov. Pri vseh štirih segmentih – strelovodna in prenapetostna zaščita, kabelske police in lestve ter nosilne konstrukcije za sončne elektrarne – je razvojna rdeča nit inštalaterjem in končnim strankam na eni strani ponuditi cenovno ugodne rešitve in na drugi strani razviti rešitve, ki se enostavne za montažo, so trajne, vzdržljive in vsestranske.

V 35-letni zgodovini je podjetje s svojimi strokovnjaki narekovalo tempo razvoja strelovodne in prenapetostne zaščite v Sloveniji. Razvoj inovacij večinoma poteka znotraj podjetja, sodelujejo tudi s številnimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki. S pomočjo odzivov s terena, praktičnih izkušenj in potreb strank, napredkom same stroke in nadobudnim razvojnim oddelkom so strelovodne komponente tako vizualno kot tehnološko dodelali do te mere, da se le-te prilagodijo streham in kritinam, družinskim hišam, stanovanjskim objektom, poslovnim stavbam, industrijskim obratom in drugim poslopjem. Materiali so vzdržljivi in trajnostni, tudi reciklabilni. V zadnjem desetletju razvijajo in proizvajajo tudi kabelske police in lestve ter nosilne konstrukcije za sončne elektrarne. Bogata zgodovina inovativnih pristopov in izdelkov je botrovala intelektualni zaščiti najbolj prepoznavnih izdelkov Hermi. Med njimi imajo registriranih deset patentov v Sloveniji, v Evropski uniji in državah tretjega sveta, dodatno še 12 modelov in deset znamk.

Inovativnost v Hermiju ne igra vlogo le pri razvoju izdelkov, ampak tudi pri posodobitvi strojnega parka in proizvodnje same. Z obsežnimi investicijami in lastnim znanjem izboljšujejo proizvodne čase in kakovost proizvodnih operacij ter hkrati prispevajo h gospodarnejši rabi surovin in energije. Ocenjujejo, da so z optimizacijo proizvodnje v zadnjih dveh letih za 5 % zmanjšali tudi količino odpadnega materiala in za 7 % prihranili pri porabi energije.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2021

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Pogodba o projektiranju in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov – NOVOSTI v zvezi z odgovornostjo, obveznostmi in pravicami projektanta in vodje projekta v skladu z gradbeno zakonodajo ter obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za objekte

Vsi POSTOPKI za pridobitev dovoljenj, odločb in mnenj v skladu z GRADBENO ZAKONODAJO – UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €