Kibernetični fizični menedžment za ohranitev razvojnih jeder slovenije

Četrta industrijska preobrazba tovarn se začne pri glavnem direktorju ali predsedniku uprave, ki s pomočjo kibernetičnega svetovalca izvede najprej vodstveno transformacijo. Pametna tovarna je za opazovalce neviden sistem, saj so vidni le njeni podsistemi, ki so sistemi iz tretje revolucije. Pametna tovarna je zelo nestabilen sistem, zato potrebuje posebno ekipo z močnim vodstvom. Glavni direktor postavi svojega namestnika in oddelek za novo kibernetično področje. Ta s koordiniranjem vseh direktorjev področij (informatika, razvoj izdelkov, tehnično področje, prodaja, nabava, kakovost, kadrovanje itd.) in ostalih ter s svojim novim oddelkom razvije tovarno z najmanj eno stopnjo višje kompleksnosti in osebe, ki razmišljajo in delajo najmanj za razred bolje. Tovarne le na tak način lahko ohranijo razvojna jedra in globalno konkurenčnost. Glede na to, da storitvena podjetja nimajo razvojnih oddelkov (in ne mešamo znanosti in znanstvenih raziskav z razvojem), so razvojni oddelki tovarn dejansko razvojna jedra, na katerih temelji vsa Slovenija.

V prejšnji številki Elektrotehniške revije smo navedli stopnje spirale 4. revolucije industrijske geneze za 3D-kosovno pametno tovarno. V tem prispevku bomo preglednico stopenj razširili po celotni industrijski spirali.

Preglednica: Stopnje spirale 4. revolucije industrijske geneze

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2020

Avtor:
mag. Gorazd Rakovec

Ne spreglejte tudi:

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija – Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Business Case Study – Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Kalkulacije cen v proizvajalnih podjetjih

Druga, prenovljena in dopolnjena izdaja priročnika Kalkulacije cen v proizvajalnih podjetjih, kjer so predstavljeni različni prijemi in metode za sestavljanje kalkulacij cen.

Več >>>

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €