Moj elektro: sistem za enoten dostop do merilnih podatkov

Dostop do merilnih in obračunskih podatkov ne glede na distribucijsko območje ali dobaviteljevo pripadnost

Napredni merilni sistem (NMS), ki ga bomo v Sloveniji vpeljali do leta 2025, sestoji iz štirih ključnih komponent, ki tvorijo njegove funkcionalnosti. Prva komponenta so števci električne energije, ki jih elektrodistribucijska podjetja zamenjujemo v okviru pospešenih investicij. Konec leta 2020 je bilo na območju Slovenije v napredni merilni sistem vključenih skoraj 742.000 merilnih mest, kar predstavlja 78 odstotkov. V naslednjih letih se bo delež opremljenosti še povečeval, skladno z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije (Uredba NMS) pa bo treba opremljanje zaključiti do zahtevanega roka. Druga komponenta so komunikacijske povezave. Te potrebujemo, če želimo podatke, ki jih napredni števci merijo na 15 minut, ali dnevno dinamiko prenašati do končnih uporabnikov. Zaradi do nedavnega počasnejšega uvajanja naprednega merilnega sistema so merilna mesta opremljena z različnimi komunikacijskimi tehnologijami in različnimi funkcionalnostmi naprednih števcev. Sistem se nadgrajuje in posodablja. Tretja komponenta so …

Konceptualna zasnova sistema za enoten dostop do merilnih podatkov (SEDMp)

Slika 1: Konceptualna zasnova sistema za enoten dostop do merilnih podatkov (SEDMp)

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2021

Avtor:
Tadej Šinkovec

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

SAMOOSKRBA z električno energijo – nova zakonodaja in tehnične zahteve – Nova Uredba, Pravilnik o tehničnih zahtevah, novi Zakon o oskrbi z električno energijo, nova Tehnična smernica ter nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim Zakonom o učinkoviti rabi energije – Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in večstanovanjske stavbe

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €