Elektrostatika – vedno in povsod okrog nas

Elektrostatika je znanost o proučevanju relativno mirujočih elektrin in prehodnih pojavov teh elektrin

Elektrostatično urejeno območje je varno mesto za elektrostatično občutljivo elektroniko.

Elektrostatično urejeno območje (Electrostatic Protected Area) je posebej elektrostatično urejeno delovno mesto, lokacija, območje, površina, prostor z elektrostatično občutljivimi elektronskimi komponentami, kjer so s posebno opremo in ureditvijo ustvarjeni pogoji za zaščito elektrostatično občutljivih elektronskih komponent pred škodljivimi elektrostatičnih pojavi.

Nezaščiteno območje (Unprotected Area) je elektrostatično neurejeno, nezaščiteno območje (tam, kjer ni elektrostatično urejenega območja).

Naprej se upoštevata standarda IEC 61340-5-1, izdaja 2.0 (2016-05), in ANSI/ESD S20.20 (2014-07) – v nadaljevanju bo večkrat napisan samo en standard.

Ločitveni postopek slabega »partnerstva« med elektroniko in elektrostatiko lahko napravimo na dva načina njune »ločitve«:

  • uporabljamo elektronske komponente, ki so odpornejše na elektrostatične pojave. V vsako elektrostatično bolj robustno komponento so vgrajeni dodatni zaščitni elementi proti elektrostatiki. Zato je elektronska komponenta večja, porabi več energije, potrebuje več hlajenja. Zaščita pred elektrostatičnimi pojavi lahko vpliva tudi na osnovne lastnosti komponente. Hitro menjajoče generacije elektronike zahtevajo pospešen in časovno kratek razvoj. Z vsem tem so elektronske komponente dražje – višje cene nabave se zato prenesejo tudi na ceno gotovega izdelka,
  • postavitev elektrostatično urejenega območja je mnogo pogosteje uporabljena možnost in ekonomsko upravičena investicija. Elektrostatično urejeno območje se lahko mnogo let uporablja za več vrst in generacij izdelkov z elektroniko. To območje mora biti seveda dobro urejeno in redno kontrolirano. Ne sme se pozabiti, da je treba elektrostatično urejeno območje organizirati tudi za servisiranje izdelkov, enako velja v skladišču elektronike, poskrbeti je treba za embalažo in logistiko.

Pred odločitvijo o postavitvi in organiziranju elektrostatično urejenega območja je treba najti odgovore na nekatera osnovna vprašanja:

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2021

Avtor:
Daniel Knez

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Zadnje stanje tehnike

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €