Nočna izmena kosovne-diskretne proizvodnje brez osvetlitve ali digitalizacija Geisterschicht

Po vseh razglabljanjih o digitalizaciji proizvodnje se nam postavi vprašanje: Kaj je največ mogoče narediti dodatnega z digitalizacijo na že avtomatiziranih mehanskih cikličnih izdelovalnih strojih? Odgovor smo začeli prikazovati v članku te revije iz julija 2017 z opisom procesnih nadzornih sistemov ciklične proizvodnje. Eden od pionirjev digitalizacije profesor Brankamp je leta 1989 postavil prvo digitalizirano kosovno proizvodnjo in jo poimenoval Geisterschicht ali nočna izmena brez luči. S procesnim nadzornim sistemom je na avtomatiziranem stroju z avtomatizirano strego avtomatiziral tudi nadzor mehanskega procesa in kontrolo izdelkov 0PPM in SPC istočasno med procesom in vse skupaj povezal v enkraten digitaliziran in avtomatiziran stroj, ki ostaja s stalnimi izboljšavami neprekosljiv in ohranja mnoge proizvodne obrate na lokaciji Evropske unije.

V proizvodnji se je močno uveljavilo doseganje ciljev: kar največja produktivnost, kar naj večja kakovost in nižji stroški. V izdelovalni kosovni proizvodnji to fizično lahko dosežemo z:

 1. avtomatizacijo izdelave, kar stroji večinoma že so,
 2. avtomatizacijo:
  2.1. identifikacije,
  2.2. dodajanja, pozicioniranja, vpenjanja, izpenjanja, odvzemanja,
  2.3. podajanja,
  2.4. štetja kosov,
  2.5. doziranja kosov,
 3. avtomatizacijo kontrole kakovosti izdelkov s kontrolo procesa za 0PPM,
 4. izdelavo, shranjevanjem in prenosom elektronskih podatkov procesa,
 5. diagnosticiranjem in predikcijo procesa ter kakovosti,
 6. sortiranjem slabih kosov za doseganje 0PPM,
 7. izdelavo izmetnih kosov blizu 0PPM,
 8. avtomatizirano SPC-kontrolo.

Ključni dodatni sistem, ki ga je mogoče dograditi na skoraj vsak stroj, je procesni nadzorni sistem [1]. Za preoblikovalne stroje ga je izumil in začel izdelovati v svojem podjetju prof. Brankamp [2] iz Nemčije leta 1977. Leta 1989 je prof. Brankamp postavil prvo proizvodnjo brez osvetlitve, ki jo je poimenoval nemško Geisterschicht, angleško ghost shift, v slovenščini bi ji rekli proizvodnjaduhov. Od leta 2008 se izvaja tudi v družbi Novi plamen d. o. o. iz Krope na več deset strojih v proizvodnji.

V nadaljevanju opisujemo proizvodnjo brez osvetlitve na avtomatskih preoblikovalnih strojih z avtomatskim procesnim nadzorom, avtomatizirano kontrolo 0PPM in SPC in avtomatskim dozirnim sistemom.

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €