Novi predpisi 2019-1

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uradni list RS, št. 132/2022)

Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev (Uradni list RS, št. 132/2022)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A) (Uradni list RS, št. 133/2022)

Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom (Uradni list RS, št. 136/2022)

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv (Uradni list RS, št. 138/2022)

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 138/2022)

Sklep o imenovanju člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/2022)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C) (Uradni list RS, št. 140/2022)

Akt o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 142/2022)

Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 142/2022)

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/2022)

Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Uradni list RS, št. 147/2022)

Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2023 (Uradni list RS, št. 148/2022)

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 151/2022)

→ Celoten seznam novih predpisov in slovenskih standardov je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2023

Ne spreglejte tudi strokovnih predstavitev:

NOVI Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu – Vzpostavitev infrastrukture

NOVA ZAKONODAJA o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – Prostorski in tehnični pogoji oz. zahteve | Posebnosti

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav – Vse na enem mestu

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €