Novosti in spremembe v prenovljeni Tehnični smernici za nizkonapetostne električne inštalacije TSG N-002:2021

Že nekaj let je minilo, odkar je bila v letu 2017 sprejeta nova zakonodaja s področja graditve objektov v najširšem pomenu. Glede na to, da se je ta zakonodaja začela uporabljati v letu 2018, je bilo v vmesnem času sprejetih kar nekaj podzakonskih aktov. Zaradi spremenjenih razmer, zakonodajnih zahtev in pa precejšnjih tehnoloških sprememb na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij, še posebej glede na zadnje stanje tehnike na tem področju in strokovne trende ter potrebe uporabnikov, je bil neizbežen korak, ki je vodil k pripravi sprememb Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12, v nadaljevanju: pravilnik) in hkrati tudi pripadajoče tehnične smernice – TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije (v nadaljevanju: tehnična smernica).

Dejstvo je, da se standardi spreminjajo hitreje, kot pa je možnost spreminjati smernice. Posledično se je od leta 2013 pojavilo kar nekaj novih sodobnih rešitev v povezavi z novimi tehnologijami, predstavljenimi v standardih, ki jih bo treba vsaj v minimalnem obsegu vključiti v prenovljeno tehnično smernico.

V prispevku obravnavamo in opozorimo na ključne bistvene novosti, ki so vključene v prenovo pripadajoče tehnične smernice, kjer velja opozoriti med drugim na več novih poglavij, med drugim tudi na poglavje, ki govori o energijski učinkovitosti električnih inštalacij. Prav tako sta v poglavje posebnih primerov električnih inštalacij dodani poglavje, ki obravnava smernice za polnilnice električnih avtomobilov v stavbah, in pa tudi poglavje o fotonapetostnih elektrarnah, priključenih v nizkonapetostne električne inštalacije. Tovrstnih sprememb in novosti je seveda še več, zato je prav, da se z njimi seznanimo.

Na tem mestu velja opozoriti, da so bile v času nastajanja sprememb pravilnika in tudi pripadajoče tehnične smernice z vsemi vključenimi spremembami upoštevane vse spremembe do konca leta 2019, ko so bili delovni dokumenti predani resornemu Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) in je bila izvedena javna obravnava. Razloge, zakaj sta bila pravilnik in smernica izdana šele v septembru 2021, pa poznajo verjetno samo na MOP. Poudariti moram, da se je že v tem času zgodilo kar nekaj sprememb na področju novih tehnologij, tako se verjetno lahko v prihodnje kar hitro nadejamo nove posodobitve vsaj tehnične smernice.

Prenova Pravilnika za nizkonapetostne električne inštalacije

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2021

Avtor:
mag. Drago Pavlič

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €