Obvladovanje tveganj v proizvodnih procesih s sistemom LO-TO (Lock Out – Tag Out)

Vzpostavitev varnega postopka dela Lock Out – Tag Out (LO-TO) v proizvodnih procesih omogoča obvladovanje in zmanjševanje tveganj, ki vključujejo izgubo dragocenih zaposlenih, škodo na opremi, prekinitev proizvodnje, inšpekcijske preglede, morebitne sodne postopke in zmanjšanje poslovnega ugleda.

Nenamerni zagoni strojev predstavljajo velika tveganja, izpostavljenost nevarnim virom / udarom energije pa lahko povzročijo resne poškodbe ali žal celo smrt. Postopek »Zakleni in označi« oz. Lock Out – Tag Out (LO-TO) je proces, ki zagotovi, da se v fazi vzdrževanja ali servisiranja, oprema ne zažene ali premakne brez opozorila.

Spoznajte vse prednosti postopka LO-TO tukaj.

Ne spreglejte:

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Slovenski standard SIST ISO 55001

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €