Pametna tovarna kot digitalni dvojček

Razvoj pametnih tovarn je izredno hiter. Ko se je na začetku govorilo predvsem o povezavi krmilnikov na sistem ERP ali MES, so mnogi mislili, da so 4. industrijsko revolucijo že naredili. A je niso niti začeli. Sistemi postajajo vedno večji in kompleksnejši. Tako moramo danes spojiti že digitalne kolose: digitalne dvojčke, sistem IT-OT in digitalno nit v sodelovanju z ljudmi, oddelčno strukturo, novim menedžmentom in poslovnimi modeli. Pojavlja se vprašanje, kako vse te sisteme pravilno povezati v eno celoto.

Razvojno-raziskovalni oddelki tovarne z vključenim inženiringom sistemov, temelječih na modelih (model based systems engineering – MBSE)

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2022

Avtor:
mag. Gorazd Rakovec

Ne spreglejte pa tudi  strokovnih predstavitev:

Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem standardu (Standard for Change Management©) – sodobna orodja in agilni pristopi – Uspešno reševanje problemov, ki vas bo hitro pripeljalo do pričakovanih učinkov

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena

Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV – Kako z manj viri doseči več?!

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) – Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €