Beseda urednika marec 2022

Že več kot tri tedne se zbujamo ob pretresljivih in žalostnih novicah ter prizorih iz Ukrajine. Vojna divja ne tako daleč od nas, med Slovenjo in Ukrajino je le Madžarska. Evropa uvaža plin in nafto iz Rusije in bi se tega uvoza rada znebila. Energetska in prehranska neodvisnost Slovenije sta danes samo želji.

V začetku marca je Evropska komisija predlagala načrt (REPowerEU) za dosego neodvisnosti od ruskih fosilnih goriv pred letom 2030. V načrtu je navedena vrsta ukrepov na odziv povišanih cen energije. Sedaj se zaostruje še oskrba tako s plinom kot tudi z nafto. Predlagani program vključuje diverzifikacijo oskrbe s plinom (uvoz iz Azerbajdžana, Alžirije in Norveške), pospešitev dodatne proizvodnje biometana in vodika ter znižanje nastavitve termostatov pri ogrevanju stavb za 1 °C. V predlogu programa sta navedeni tudi pospešena vgradnja toplotnih črpalk in gradnja velikih vetrnih in sončnih elektrarn. V energetsko intenzivni industriji naj bi se uvedli raba električne energije in raba vodika. V programu je tudi pospešitev pridobivanja dovoljenj za gradnjo objektov z obnovljivimi viri in še marsikaj drugega.

Razveselil se bom vseh ukrepov, ki jih bomo skušali uveljaviti. Eden od predlaganih ukrepov za omilitev visokih cen energije, ki so v skladu z zakonodajo EU, je tudi regulacija maloprodajnih cen pogonskih goriv. Ta ukrep smo doživeli z znižanjem cen bencina in dizla. Ukrep bo veljal mesec dni in bo podaljšan, če bo potrebno. Med našimi bralci se slišijo tudi pripombe na počasno izdajanje soglasij za samooskrbne sončne elektrarne. To je tudi razumljivo, posebej sedaj, ko bi operaterji distribucijskih omrežij potrebovali denar za posodobitev omrežja, pa smo jim odvzeli denar za omrežnino. Po mojem skromnem znanju imamo težave pri vgradnji toplotnih črpalk posebej na ruralnih območjih zaradi prenizke napetosti – na transformatorjih bi morali izbirati višje odcepe, pri sončnih elektrarnah pa nižje odcepe zaradi previsoke napetosti. Žal se to dogaja v različnih letnih časih, zato bi bila prava rešitev v pametnem transformatorju, kot so ga izvedli v vasi Suha na območju Elektro Gorenjske, in o čemer smo pisali v naši reviji.

Kaj se bo zgodilo s temi predlogi, bomo poročali potem, ko bodo izvedeni.

V tokratni številki revije objavljamo članek Obnova in modernizacija železniškega predora Karavanke. V njem sta predstavljeni zgodovina predora in tudi zgodovina Bohinjske železnice. Članek je opremljen s slikami in strokovnim opisom evropskih direktiv o interoperabilnosti železniškega sistema ter varnosti na železnici. Podrobno je opisana varnostna razsvetljava, ki se nahaja v ograji v obliki ročaja. Ozemljitveni sistem je osnova električne varnosti v vsakem objektu in zahteve so opisane v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki jih je izdala Evropska komisija na podlagi direktiv.

V članku Kibernetska varnost in nadzor fotonapetostnih sistemov nas avtor seznani z nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo hekerji z vdorom v nadzorni sistem fotonapetostnega sistema ali tudi toplotne črpalke, če kontrolna enota komunicira preko spleta. Podobna tematika je opisana v članku Zaznava (detekcija) kibernetskih vdorov na komunikacijsko opremo v elektroenergetskih postajah. V tem primeru pa je takšen vdor lahko precej neprijeten, saj se iz elektroenergetskih postaj napaja več odjemalcev, tako pomembnih podjetij kot tudi posameznikov. V članku Projektne zahteve za nizkonapetostne stikalne bloke avtor navaja, katere zahteve mora določiti naročnik in katere proizvajalec stikalnega bloka. V članku je naveden sklic na standard PN-EN 61439-1, to je evropski standard EN 61439-1, ki je bil privzet kot poljski standard, vendar v angleškem jeziku. V Sloveniji imamo po vsebini enak standard, tudi v angleškem jeziku. V tej številki nadaljujemo z objavo prispevka o elektrostatiki, sedaj z gradnjo strojev in naprav. V njem avtor ugotavlja, da še ni mednarodnih in evropskih standardov, ki bi podrobneje obravnavali zahteve za gradnjo strojev in naprav. Nekaj teh zahtev je našel v ameriškem standardu.

Zelo zanimiv je članek z naslovom Povratni učinki motijo delovanje zaščitnih naprav – Ko supra-harmonske popačitve napetosti prožijo RCD-zaščito. Vzrok motenja zaščitne naprave je širjenje nadfrekvenčnih motenj po omrežju, ki se ne morejo širiti v omrežje 20 kV, ker transformator predstavlja impedančno oviro. Avtor predstavi tudi rešitev. V članku Izračun potrebnega prereza kabla z upoštevanjem tretjega harmonika avtor opisuje, kakšne so nevarnosti v nevtralnem vodniku, če se ne upoštevajo tretje harmonske komponente. Avtorja nas v članku z naslovom Priprave na uvedbo trga prožnosti v distribucijskem omrežju seznanita, da razogljičenje energetike pomeni obsežno elektrifikacijo družbe. Rešitev težav je v fleksibilnosti, ki bi se danes nagrajevala oziroma plačevala in bi se sami odjemalci odločali prostovoljno.

Prof. dr. Jože Pihler nam je v intervjuju zaupal, da kljub upokojitvi ne bo popolnoma prenehal s svojim dosedanjim delom. Bogate izkušnje bo prenašal na mlajšo generacijo, saj se je upokojil kot eden od redkih profesorjev, ki ima tudi izkušnje v industriji. V članku Novosti na področju hitrih, ultra hitrih in visoko zmogljivih polnilnih postaj z enosmernim tokom avtor poudarja, da se bodo morale polnilne postaje spremeniti, če se bodo v prihodnosti polnili kombiji in tovornjaki. To se bo lahko izvajalo samo, če se bo moč polnilnih postaj povečala tako v mestih kot ob avtocestah. V 45. nadaljevanju Pregled radijskih tehnologij prihodnosti se avtor posveča tehnologiji Wi-Fi, ki je bila glavni nosilec za delo od doma. Nadaljujemo tudi s prispevkom iz serije o četrti industrijski revoluciji z naslovom Pametna tovarna kot digitalni dvojček, v katerem avtor prikazuje, kako se posamezni sistemi lahko povežejo v celoto.

Tudi v tej številki smo pripravili pregled sprejetih predpisov in standardov. Upam, da vam bo branje revije v zadovoljstvo.

V pričakovanju skorajšnjega miru v Evropi vas lepo pozdravljam.

Ervin Seršen Ervin Seršen, urednik

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €