Pisanje veličin, enot in simbolov

Z izdelavo izdelka je za razvojnika opravljenega komaj pol dela. Drugo polovico dela namreč predstavlja priprava ustrezne tehnične dokumentacije, od poročil o opravljenih preskusih do tehničnih listov, certifikatov in raznih drugih tehničnih promocijskih gradiv. V tovrstni literaturi pa so seveda najpomembnejši številski podatki o delovanju naprave.

S tem, kako zapisati veličine, njihove enote in simbole, smo se seznanili v času šolanja, a za večino je to že zelo dolgo nazaj. Za mnoge je bilo to tudi še pred časom množične uvedbe računalnikov v vse pore našega življenja. Ne glede na to, da so imeli matematiki in fiziki ta pravila okvirno zastavljena že dolgo, je namreč ravno široka raba računalnikov omogočila (in kmalu za tem tudi zahtevala) tovrstno pismenost od širokega kroga strokovnjakov po vsem svetu.

Za osvežitev znanja za vas objavljamo celoten članek, ki si ga lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.

Avtorica:
mag. Maja Gerkšič Lah

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €