Pregled navodil za priključevanje toplotnih črpalk

V prejšnji številki Elektrotehniške revije smo v članku Kako priključiti toplotno črpalko za ogrevanje prostorov na električno omrežje predstavili zahteve iz predpisov in standardov.

Uredništvo revije je proizvajalce in trgovce zaprosilo, da pošljejo njihova navodila v elektronski obliki. Z odzivom nismo zadovoljni, vzrokov, zakaj ni bilo večjega odziva, nismo iskali.

Ker je marsikatero informacijo mogoče dobiti tudi na spletu, smo malo »pogooglali« in našli nekaj navodil. Pri tem se zavedamo, da smo dobili navodila s starejšimi datumi, kar ni najbolj relevantno. Ogledali smo si tudi nekaj že inštaliranih toplotnih črpalk in pripadajočih navodil. Pri inštaliranih smo pogledali tudi napisno tablico in posebej smo bili pozorni na oznako »CE« ter še kakšen dodaten certifikacijski znak (VDE, ÖVE …).

Skušali smo ugotoviti, v kolikšni meri proizvajalci izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov in standardov. Ni nujno, da se vse zahteve pojavijo v navodilih, nekatere so lahko vključene v reklamna gradiva oziroma med tehnične podatke, s katerimi proizvajalci vabijo kupce. Poleg tega proizvajalci lahko navedejo nekaj zahtev tudi v garancijskem listu oziroma garancijskih pogojih kot potrditev visoke kakovosti svojih izdelkov.

Navodila, ki so nam bila na voljo, smo obdelali in rezultate v nadaljevanju navajamo kot naša opažanja. Iz prejšnjega članka smo izbrali nekaj zahtev, ki naj bi po našem mnenju morali biti vključena v navodila za uporabo.

Pregled navodil

Splošno

V vseh pregledanih navodilih smo našli opisane prednosti toplotnih črpalk. Kot glavno prednost pred sistemi, ki za vir toplote uporabljajo različne vrste goriv, proizvajalci navajajo bistveno manjše vplive na okolje zaradi izpustov CO2. Zaradi manjših investicijskih stroškov so bistveno cenejši sistemi zrak-voda, ker sistemi zemlja-voda zahtevajo dokaj obsežna zemeljska dela.

Toplotno črpalko mora priključiti strokovno usposobljena oseba, ponekod se zahteva pooblaščeni inštalater. Priključena mora biti v skladu z nacionalnimi predpisi in po navodilih proizvajalca. Povsod so navedene dimenzije prostora in najmanjši odmiki od sten.

V nobenem navodilu nismo zasledili, da mora biti toplotna črpalka priključena preko elementa za izklop, ki loči vse kontakte (3 mm) pod pogoji prenapetostne kategorije III.

Splošne zahteve o vsebini navodil so določene v 7. točki standardov SIST EN 60335-1 in 60335-2-40.

Strokovno usposobljena oseba

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2020

Avtorja:
Marko Frece in mag. Borut Glavnik

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve – nove Uredbe, Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – v skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije – Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in stanovanjske stavbe

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €