Priprave na uvedbo trga prožnosti v distribucijskem omrežju

S tako imenovanim zelenim prehodom oziroma dogovorom (Green Deal) želimo v EU razogljičiti energetiko. Ob današnjem stanju tehnike to pomeni obsežno elektrifikacijo družbe, od industrije prek ogrevanja do prometa. Praktično vse obnovljive vire znamo namreč več ali manj učinkovito pretvarjati v električno energijo, ki je zelo prikladna za prenos na večje razdalje ter je tudi čista in učinkovita za uporabo. Tako naj bi se proizvodnja električne energije v Sloveniji do leta 2050 vsaj podvojila, bolj verjetno pa potrojila. Ob tem pa bi morali vso energijo pridobiti iz obnovljivih virov, če jedrska energija ne bi bila sprejemljiva. To pomeni na vsakem merilnem mestu v državi (blizu milijon jih je) vsaj sončna elektrarna 10 kW, če ne 20 kW. Torej tudi po sto njih na malo večji blok. Ker je vsakomur, ki razume fizikalne zakone, jasno, da je zagotavljanje zanesljive in cenene oskrbe ob takem prehodu zelo težko izvedljivo, če ne nemogoče, se seveda že zdaj razmišlja o vseh mehanizmih, ki bi lahko na tak ali drugačen način omogočili dosego ciljev ali vsaj olajšali zagovarjanje izbrane poti.

In eden od teh mehanizmov je tudi fleksibilnost oziroma prožnost. Sam mehanizem je star toliko, kot je star elektroenergetski sistem, saj ko se enkrat proizvodnja ne more več prilagajati porabi, se mora slednja neobhodno prilagoditi proizvodnji. Vsi primerno stari smo bili fleksibilni v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, le da smo tedaj temu rekli redukcije. Razlika naj bi bila, da bi se danes fleksibilnost nagrajevala oziroma plačevala in bi se zanjo odjemalci odločali sami prostovoljno.

Aktivnosti v distribucijskih podjetjih

Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2022

Avtorja:
Boris Turha in dr. Jurij Curk

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €