V procesih se porablja in pretvarja tudi električna energija. Če je del te energije mogoče ob zaviranjih pretvoriti nazaj v koristno izrabljivo električno energijo, govorimo o regeneraciji. Po definiciji je rekuperacija, kadar lahko del toplotnih izgub uporabimo za koristne namene.

Za prevoz blaga se v prometu porabljajo razne oblike energije. Specifično na t × km (tona × kilometer) se na železnicah porablja okoli petkrat manj energije kot s tovornjaki na cestah. Temu lahko rečemo učinkovita raba energije (URE). Še učinkoviteje je, če na primer del električne energije lahko regeneriramo. Mestni avtobus ustavlja na postajah in zaradi prometa. Pred leti je bilo povedano, da takšen avtobus z nekaj ustreznimi akumulatorskimi baterijami in ultrakondenzatorji (superkondenzatorji) lahko porabi do 30 % manj dizelskega goriva. Na železnicah je ustavljanja manj. Pri težkih tovornih vlakih na daljšem klancu relativno večje strmine (npr. 15 ‰) pa je potencialna energija (zaradi gravitacije) od vrhnje do končne spodnje točke lahko znatna.

Vzdolžni profil obstoječe železniške proge Divača–Koper

Slika 1: Vzdolžni profil obstoječe železniške proge Divača–Koper

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2021

Avtor:
Marijan Koželj

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

SAMOOSKRBA z električno energijo – nova zakonodaja in tehnične zahteve – Nova Uredba, Pravilnik o tehničnih zahtevah, novi Zakon o oskrbi z električno energijo, nova Tehnična smernica ter nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €