Upravljanje porabe v »pametnem« domu – vodilo EEBus

Upravljanje porabnikov v pametnem domu sloni na podatkovnih protokolih, ki upravljanje na tak ali drugačen način omogočajo. Različni proizvajalci so razvili različne protokole za nadzor in upravljanje, na primer KNX, ZigBee, ZWave, MODBUS, Apple Homekit, Brillo in druge. Nekateri proizvajalci so za upravljanje z energijo razvili lastne rešitve, ki pa so uporabne samo za njihove proizvode. Upravljanje porabe s pomočjo vodila EEBus nadgrajuje možnosti upravljanja porabnikov, saj omogoča popolno upravljanje z energijo, odprto pa je za priklop različnih skupin porabnikov. Tudi porabniki različnih proizvajalcev so na ta na način povezljivi, pogoj je le, da tovrstno rešitev podpirajo.

Najpogostejši primeri upravljanja porabe z različnimi protokoli so razsvetljava in hlajenje oziroma ogrevanje, kjer se takšne ali drugačne rešitve pri načrtovanju zgradb uporabljajo že dalj časa. EEBus je nov protokol oziroma standard za prenos podatkov med dobaviteljem energije, pri čemer je pod pojmom dobavitelj energije mišljena naprava, ki energijo dobavlja, na primer razsmernik ali podobno, in med porabniki ter poteka preko interne komunikacijske povezave, lahko tudi preko interneta.

EEBus je zasnovan kot odprt protokol in premošča oziroma nadomešča naslednje tri standarde oziroma skupine standardov:

  • SIST EN ISO 16484-5, Sistemi za avtomatizacijo in regulacijo stavb – 5. del: Protokol za izmenjavo podatkov (protokol BACnet),
  • IEC 14543-3, Information technology – Home electronic system (HES) architecture – Part 3 (protokol KNX),
  • SIST EN 14908-1, Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb in izvršnih elementov ter pri upravljanju stavb – Protokol regulacijske mreže – 1. del: Protokolarni sklad (protokol LON)

Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2022

Avtor:
mag. Denis Lenardič

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov – Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo!

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo – Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja

POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €