Varnost strojev; Električna oprema strojev – predstavitev SIST EN 60204-1

Električna oprema mora biti: pravilno izbrana, pravilno izdelana in vgrajena ter pravilno uporabljena. Je izredno pomemben gradnik stroja, ki dejansko omogoča predvidene funkcije stroja ali skupine strojev. Električna varnost, funkcionalna varnost, pravilnost delovanja, tveganja, obravnava okvar, medsebojni učinki, onemogočanje nepravilnega delovanja gibljivih mehanskih delov, nevarnosti zaradi predvidene nepravilne rabe, ocena tveganja so osnovne zahteve, ki jih mora izpolnjevati električna oprema strojev.

Predstavljeni standard je preveden v slovenski jezik, vendar se v primeru pravnih problemov priporoča uporaba najmanj angleškega originala, tudi zaradi uporabe nekaterih doma tipiziranih izrazov, ki pomensko delno odstopajo od pomena v izvirniku. Predstavljena bo šesta izdaja tega standarda vključno z evropskimi prilagoditvami.

Za začetek pa navedimo seznam glavnih sprememb iz pete v šesto izdajo standarda:

  1. a) dodane so zahteve za obravnavo uporabe z vključenimi močnostnimi pogonskimi sistemi (PDS);
  2. b) revidirane so zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC);
  3. c) razjasnjene so zahteve za nadtokovno zaščito;
  4. d) določene so zahteve za določitev kratkostične tokovne zmožnosti električne opreme;
  5. e) revidirane so zahteve za zaščitno izenačitev potencialov in izrazje;
  6. f) reorganizirano in revidirano je poglavje 9, vključno z zahtevami za varni izklopni navor PDS, zaustavitev v sili in zaščito krmilnega tokokroga;
  7. g) revidirani so simboli aktuatorjev krmilnih naprav;
  8. h) revidirane so zahteve za tehnično dokumentacijo;
  9. i) izvedena je splošna posodobitev na trenutne posebne nacionalne pogoje, normativne standarde in sklicevanja.

Te spremembe imajo glavni vpliv pri proizvajalcu električne opreme strojev in proizvajalcu strojev. Za popravila in vzdrževanje je treba v primeru menjav seveda uporabiti sestavne dele ali materiale, kot so podani v dokumentaciji stroja. Za predelave stroja pa je treba vedno upoštevati zadnje veljavne predpise in standardizacijo.

Spodnja slika kaže, kje vse je (lahko) uporabljena električna oprema v stroju, navedena so tudi posamezna poglavja standarda, ki to obravnavajo.

Način predstavitve

Sam standard je precej obsežen, zato bodo predstavljena le nekatera poglavja, ki bodo lahko tudi navedena kot (1). Podani bodo tudi primeri vplivov evropske harmonizacije.

Področje uporabe (1)

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2024

Avtor:
mag. Bogdan Seliger

Ne spreglejte strokovnih predstavitev:

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) | Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Izredne situacije | Preventiva, ukrepanje in obvladovanje tveganj v podjetjih oz. organizacijah in okolju | Izdelajte načrt za hitri odziv in sprejemanje pravih odločitev ob izrednih dogodkih, nesrečah, naravni ujmi, kriznih situacijah, …

Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje | Prilagodljivost in učinkovitost proizvodnega procesa | Vloga umetne inteligence

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme | Celovito obvladovanje celotnega življenjskega cikla strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje | Investicije, obratovanje in vzdrževanje

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €