Balkonske sončne elektrarne

Članek obravnava balkonske sončne elektrarne z močjo do 600 W. Balkonske sončne elektrarne do 600 W spadajo med vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije. Z uporabo 15-minutnih podatkov o porabi električne energije za različne gospodinjske odjemalce smo analizirali upravičenost investicije v balkonsko sončno elektrarno. Za izračun predvidene proizvodnje električne energije balkonske sončne elektrarne smo uporabili podatke o gostoti sončnega sevanja, pridobljene iz spletnega arhiva samodejnih vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Na podlagi teh podatkov smo izračunali letno proizvodnjo električne energije z uporabo balkonske sončne elektrarne za različne gospodinjske odjemalce. Upoštevajoč trenutne cene balkonskih sončnih elektrarn na slovenskem trgu, smo izračunali vračilno dobo investicije. Prav tako smo prikazali, kako se vračilna doba investicije spreminja glede na spremembo cene električne energije za višjo in nižjo tarifo ter glede na spremembo porabe električne energije gospodinjskega odjemalca.

Balkonska sončna elektrarna je proizvodna naprava, ki se lahko namesti na balkon, streho ali drugo primerno površino. Prednost balkonske sončne elektrarne je, da za njeno delovanje ni treba pridobiti soglasja distribucijskega podjetja za obratovanje, vendar priključna moč ne sme presegati 600 W. Upoštevati je treba Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije in Tehnično smernico TSG-N-002. Za postavitev ni potreben strokovnjak, saj komplet vsebuje vse potrebno ter lahko balkonsko sončno elektrarno sestavimo in priključimo sami. Proizvedena električna energija iz balkonske sončne elektrarne se obračunava v 15-minutnih časovnih intervalih, medtem ko viške proizvedene električne energije oddamo v omrežje brez kompenzacije.

Za izračun upravičenosti investicije v balkonsko sončno elektrarno smo izbrali pet različnih profilov gospodinjskih odjemalcev.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2024

Avtorji:
prof. dr. Sebastijan Seme, Luka Strojanšek, Eva Simonič, Klemen Sredenšek

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov | Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev | Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN | Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice in zadnje stanje tehnike

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav | Vse na enem mestu

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije | Nov tarifni sistem s 1. julijem 2024

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €