Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

BIM (Building Information Modeling) – to je informacijsko modeliranje gradenj – je računalniško zasnovana meto- dologija, ki ni pomembna samo za investitorje, načrtovalce in izvajalce gradenj, ampak tudi za dobavitelje gradnikov ali opreme objektov. Danes mora ponudnik tovrstnih izdelkov ponuditi projektantu več kot le prospekt izdelka, da bo njegov gradnik oziroma opremo predvidel za vgradnjo v bodoči objekt. Ponuditi mu mora BIM model svojega izdelka, da ga lahko načrtovalec enostavno vključi v integriran BIM model celotnega objekta. Preprosto – gre za izmenjavo podatkov med deležniki v procesu načrtovanja.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €