Indeks SIRI

Za opisovanje in vrednotenje 4. industrijske transformacije so leta 2020 v Singapurju razvili nov indeks ocenjevanja pametnih tovarn, poimenovan SIRI (Smart Industry Readiness Index). Gre za bistveno nadgradnjo prvega aachenskega indeksa zrelosti, ki je naletela na pozitiven odmev po svetu. Seveda ima tudi ta indeks poleg prednosti tudi precej pomanjkljivosti. Najbolje, da pogledamo podrobneje.

SIRI ali kratico za Smart Industry Readiness Index bi lahko prevedli kot stopnje pripravljenosti za industrijsko transformacijo, ali še krajše, stopnje industrijske transformacije. Indeks so razvili kot nadgradnjo aachenskega, ki je bil objavljen tri leta prej, in tu niso več uporabili besede zrelost (angl. maturity), temveč pripravljenost (angl. readiness), kar pomeni isto. Indeks SIRI (slika) vsebuje 16 stopenj in vključuje tudi aachenski indeks, ki za transformacijo pozna štiri stopnje. Na prvi pogled je videti, da zaradi več dodanih stopenj bistveno celoviteje opisuje digitalno transformacijo, vendar z mnogih vidikov še vedno pomanjkljivo.

Slika: Smart Industry Readiness Index, EDB Singapore Economic Development Board 2020

Če pogledamo sliko od spodaj navzgor, je  šestnajst dimenzij transformacije lepo označenih s številkami blokov, grupiranih v osem stebrov, ki se združujejo v tri bloke zgoraj.

Tri bloke sestavljajo: procesi, tehnologije in organizacija:

  • blok procesov sestavljajo trije stebri: operations – proizvodnja, supply chain – dobavna veriga in product lifecycle – življenjski cikel izdelkov,
  • blok tehnologij sestavljajo stebri: automation – avtomatizacija, connectivity – omrežja in intelligence – programi in baze podatkov,
  • blok organizacije sestavljata dva stebra: talent readiness – pripravljenost zaposlenih (na transformacijo) in structure & management – struktura in vodstvo.

Šestnajst dimenzij transformacije je opisanih po vrstnem redu in za vsako je podana tudi ocenjevalna lestvica od 0 do 5, ki pa ni poenotena, temveč se spreminja z dimenzijami. Za vsako oceno sta podana definicija in primer za boljše razumevanje, česar pa tu ne bom opisoval.

Opis po številkah iz slike je naslednji:

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2022

Avtor:
mag. Gorazd Rakovec

Ne spreglejte pa tudi  strokovnih predstavitev:

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena

Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do opisa – Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV – Kako z manj viri doseči več?!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €