Sončne elektrarne in zaščita pred strelo in prenapetostmi

S povečanjem uporabe energije iz obnovljivih virov se vse več nameščajo tudi sončne elektrarne na velikih industrijskih objektih. Težnji sta vedno večja moč posamezne elektrarne ter kar se da veliko pridobljene energije. Zato se porabijo vsa možna razpoložljiva mesta za namestitev fotonapetostnih modulov, pri tem pa se v želji po čim cenejši investiciji in čim večjem izkoristku razpoložljivih površin pogosto pozabi na pravila izvedbe električnih inštalacij in tudi na izenačitev potencialov. Pomemben del zaščite sončnih elektrarn je še zaščita pred delovanjem strele, tako zunanja kot tudi notranja. Namestitev kakovostne zaščite pred strelo zahteva tudi poznavanje obstoječih inštalacij na objektu in v njem ter stanja in izvedbe obstoječih ozemljitev. Samo s pravilnim pristopom lahko kakovostno zaščitimo sončno elektrarno in zagotovimo proizvodnjo brez prekinitev.

Sončna elektrarna je namenjena proizvodnji električne energije s pomočjo sonca. Fotonapetostni moduli kot pretvorniki sončne energije v električno so praviloma nameščeni na izpostavljenih mestih na strehah objektov. Zaradi svoje lokacije so tako praviloma izpostavljeni neposrednemu udaru strele. Dejstvo je, da tako izpostavljenost kot tudi investicijska vrednost same elektrarne nista zanemarljiva dejavnika, zato je tudi zaščita pred strelo ne samo zahtevana s Pravilnikom o zaščiti stavb pred strelo, temveč tudi smiselna.

Udar strele je atmosferska razelektritev. Pri tem se pojavijo veliki toki, tudi večji od 200 kA. Pri zaščiti pred strelo glede na mesto udara ločimo neposredni udar in posredni udar. Tako prvi kot drugi lahko povzroči škodo na nameščeni sončni elektrarni.

Ob neposrednem udaru strele je sončna elektrarna izpostavljena celotnemu toku strele, ki teče po konstrukciji sončne elektrarne, okvirjih modulov in priključnih kablih. Običajna posledica v takšnem primeru je uničenje modulov in inštalacije, prav tako ni izključena možnost drugih mehanskih poškodb ali požara.

Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2022

Avtor:
Janez Podlipnik, univ. dipl. inž. el.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN – Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju – V proizvodnji elektronike, v »EX« področjih, tam, kjer so zahteve po tehničnim čistoči, v čistih sobah in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €