Kam vodi samooskrba iz sončnih elektrarn

S tako imenovanim zelenim prehodom oziroma dogovorom (Green Deal) želimo v Evropski uniji »razogljičiti« energetiko in družbo širše. Ob današnjem stanju tehnike to pomeni obsežno elektrifikacijo družbe, od gospodarstva prek ogrevanja do prometa. Praktično vse obnovljive vire znamo namreč bolj ali manj učinkovito pretvarjati v električno energijo, ki je zelo prikladna za prenos na večje razdalje ter tudi čista in učinkovita za uporabo. Tako naj bi se proizvodnja električne energije v Sloveniji po nacionalnih planih do leta 2050 vsaj podvojila, bolj verjetno pa celo potrojila. Ob tem bi morali seveda vso energijo pridobiti iz obnovljivih ali vsaj »brezogljičnih« virov. Najboljša možnost se zdi, da si vsak uporabnik (podjetje ali fizična oseba) postavi svojo lastno samooskrbno elektrarno na obnovljivi vir in tako tudi sam financira svoj zeleni prehod, seveda lahko tudi z morebitno podporo države.

Prednosti bi bile, da se energija proizvede na mestu porabe in zato ne bi bilo potreb po dragem mnogo močnejšem prenosnem in distribucijskem sistemu. Ljudje in podjetja bi bili neodvisni pri preskrbi z energijo, energija bi bila poceni in okolju prijazna in tako naprej. Ne glede na naravne danosti Slovenije se kaže kot idealni energent tega prehoda sonce. Drugi viri niso »tako primerni«, saj je vodni potencial že precej izkoriščen, preostanek tega potenciala pa pred izrabo zaščiten z Naturo 2000 in z nasprotovanjem prebivalstva, kakor se dogaja pri vetru. Rešitev zelenega prehoda je torej na dlani, saj si gospodinjstvo na svoji hiši za okoli 10.000 evrov s sončno elektrarno (SE) zagotovi dovolj električne energije za vse svoje potrebe. Trenutni trend razvoja v Evropski uniji posledično pelje prav v to smer.

Žal pa v resnici zadeve niso tako idealne in vprašanje je, kaj gre narobe.

Problematika samooskrbe s sončnimi elektrarnami

Pri oskrbi z električno energijo iz sonca je ključni problem v tem, da se razpoložljivost te energije in potrebe po njeni porabi nikakor časovno ne pokrivajo.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2024

Avtor:
dr. Jurij Curk

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav | Vse na enem mestu

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov | Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev | Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice in zadnje stanje tehnike

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN | Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije | Nov tarifni sistem s 1. julijem 2024

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €