Novi predpisi 2019-1

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 13/2019)

Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (OdUSEK) (Uradni list RS, št. 15/2019)

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/2019)

Akt o spremembah Akta o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev (Uradni list RS, št. 20/2019)

Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (Uradni list RS, št. 22/2019)

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 25/2019)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 25/2019)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 32/2019)

Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Dekani–Žavlje (Uradni list RS, št. 36/2019)

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €