Pametna tovarna v dinamičnem ravnovesju z vitko organizacijo

Ves evropski svet in tudi Azija s tigrovskimi državami se pospešeno razvijata po smernicah 4. industrijske revolucije. Virusna epidemija je nekoliko upočasnila investicije. Ravno zmanjšanje investicij pa je prilika za povečanje razvojnih aktivnosti, kjer bi industrija 4.0 morala imeti prvo mesto. V naših tovarnah pa veliko raje izvajajo znane aktivnosti, ki jih peljejo iz industrije 2.0 za kako decimalko naprej proti oddaljeni trojki; na zahtevno štirico se tako laže pozabi. Vitka proizvodnja je vsekakor eden od najbolj priljubljenih projektov, ki se množično izvaja namesto 4. revolucije, in ostaja v dinamičnem hibridnem poslovnem modelu CIM&SMART pametne tovarne. Relacija med pametno in vitko organizacijo pa je zelo specifična. Napačen pristop lahko blokira 4. industrijsko revolucijo.

Razvoj vitke proizvodnje z isto ekipo je blokada razvoja 4. industrijske revolucije

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2021

Avtor:
mag. Gorazd Rakovec

Ne spreglejte pa tudi  strokovnih predstavitev:

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija – Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €