Ali je Plug-and-Play PV (še en) strel v koleno

Predpostavimo, da imamo pri nas doma nekaj denarja in smo ga pripravljeni vložiti v dobro našim dedičem, in to večkratno: poskrbeli bomo za čistejše okolje in privarčevali pri energiji, ki je porabimo.

V ta namen je idealen pristop – sončna (fotonapetostna) elektrarna za samooskrbo. Pridobivamo energijo od sonca, obenem pa je ne potrebujemo iz elektrarn, ki so škodljive za okolje (termoelektrarne …). Streho smo pokrili s fotonapetostnimi paneli in pridelujemo električno energijo. Če so pogoji ugodni, lahko proizvedemo več električne energije, kot jo sicer porabimo. Da bi vedeli, koliko je te energije, imamo nameščen dvosmerni števec, ki šteje električno energijo, ki gre iz naše hiše v omrežje, in električno energijo, ki iz omrežja teče v našo hišo. Pomembno je, da je elektroenergetsko omrežje pripravljeno prevzeti električno energijo, ki jo proizvede naša sončna elektrarna. S stališča elektroenergetskega sistema in skrbi za »zeleno« okolje je bolje, če je te energije čim več.

Na koncu leta bo pri samooskrbi narejen obračun; koliko električne energije smo porabili in koliko proizvedli. Če smo električne energije proizvedli manj, kot smo je porabili, bo od porabljene električne energije odšteta proizvedena in plačali bomo le razliko. Če pa smo  proizvedli več električne energije, kot smo je porabili, bomo ta višek »podarili« elektroenergetskem sistemu.

Pri vsem tem je bistveno, da je elektroenergetsko omrežje pripravljeno prevzeti delovno energijo, ki je naša sončna elektrarna proizvede. To se lahko dogaja vsak dan in po več ur v dnevu. Moč, ki jo sončna elektrarna ima, je merljiva v kilovatih.

Kaj, ko delovno energijo proizvaja stroj, ki ni generator

Avtor:
Mag. Zlatko Matič

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2020

Ne spreglejte še:

Obvezna postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije – Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in stanovanjske stavbe

Pametne POLNILNE POSTAJE za ELEKTRIČNA VOZILA – načrtovanje, obratovanje in vzdrževanje – Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – V skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve – Nove Uredbe, Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €