Slovenski inženirski dan

4. marec – Na svetovni inženirski dan se je na spletni konferenci v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije zbralo doslej največje število udeležencev – 2500 inženirjev s področij graditve[1]. Letošnja konferenca je namenjena predstavitvi inženirskih rešitev, ki zagotavljajo varno sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami, kot so plazovi, ekstremni veter, požari,  žledolom, udari strele in nenazadnje virus SARS-CoV-2. Zbrane je nagovoril tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je predstavil načrte in prizadevanja vlade za upravljanje tveganj ob potresih in drugih naravnih nesrečah ter aktivnosti za povečevanje potresne odpornosti celotnega stavbnega fonda v Sloveniji, za katere si v zadnjem letu dni aktivno prizadeva tudi Inženirska zbornica Slovenije.

Spletna konferenca je bila med člani IZS široko sprejeta, saj je tudi letos ponujala aktualne tematike in mednarodno uveljavljene predavatelje, ki ponujajo sveže poglede na izzive inženirske stroke. Osrednja pozornost je bila namenjena sobivanju s potresi in drugimi naravnimi nesrečami, pri čemer sta Inženirska zbornica Slovenije in Zavod za gradbeništvo Slovenije pripravila tudi predstavitveni video »Inženirji varujemo življenja« o znanju in prizadevanjih inženirske stroke za zaščito in varovanje stavb ter človeških življenj v primeru potresov. Inženirji s filmom opozarjajo na ranljivost starejšega stavbnega fonda v Sloveniji, pri čemer želijo spodbuditi zanimanje lastnikov zasebnih in javnih nepremičnin za problem potresne odpornosti stavb in zavedanje, da se je problema treba lotiti in ga rešiti, za kar so pooblaščeni inženirji usposobljeni in pripravljeni. Hkrati je namen filma sporočiti državi, da se je problematike treba lotiti sistemsko in strokovno, kot tudi pomagati lastnikom pri financiranju zahtevnih potresnih ojačitev stavb. Vabljeni k ogledu.

Na spletni konferenci je nastopilo več kot 30 predavateljev, ki so povezali 2.500 udeležencev konference.

Mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije: »Objekti morajo biti ne le funkcionalni, trdni in oblikovno lepi, temveč tudi varni. Inženirska stroka ponuja znanje in kompetence za sobivanje z naravnimi nesrečami, kot so potresi, poplave, požari, viharji, plazovi, v zadnjem času pa tudi epidemija korona virusa.«

Udeležence spletne konference je nagovoril tudi predsednik Inženirske akademije Slovenije dr. Marko Pleško in poudaril vlogo ter pomen digitalizacije za inženirsko stroko, gradbeno dejavnost in širše. Pri tem je izpostavil vrednost informacij, pomen monetizacije strokovnih znanj in sledenje poslanstvu inženirske stroke.

[1] V procesih graditve sodelujejo pooblaščeni in nadzorni inženirji ter vodje del, tj člani Inženirske zbornice Slovenije. To so inženirji gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, geodezije, geotehnologije in rudarstva,  požarne varnosti, prometnega inženirstva in inženirji tehnoloških strok.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €