Izvajanje dela pod napetostjo na srednji napetosti

Slovenska elektrodistribucijska podjetja že nekaj let uspešno izvajajo preventivna vzdrževalna dela v sklopu dela pod napetostjo tako na nizki napetosti kot na srednji napetosti. Med njimi je tudi podjetje Elektro Gorenjska, ki je že v letu 2015 pristopilo k sistemskemu načrtovanju opravljanja revizij srednjenapetostnih transformatorskih postaj z metodo dela pod napetostjo. V članku so predstavljeni vplivi na kazalnike zanesljivosti napajanja odjemalcev v obdobju 2014–2019 in prednosti izvajanja vzdrževalnih del v Elektro Gorenjska z metodo dela pod napetostjo na srednji napetosti, narejena pa je tudi vzporednica s tujimi izkušnjami učinkov dela pod napetostjo na izboljšanje kazalnikov SAIDI (kazalec povprečnega trajanja izpada sistema – System Average Interruption Duration Index) in SAIFI (kazalec povprečne frekvence izpada sistema – System Average Interruption Frequency Index).

Izkušnje Podjetja Elektro Gorenjska

Podjetje Elektro Gorenjska d. d. (EG) je že v zgodni fazi pobude leta 2006 odločno podprlo koncept uvedbe dela pod napetostjo (DPN) v slovenski elektrogospodarski prostor, pri čemer je na podlagi strokovnega obiska poligona za usposabljanje za delo pod napetostjo v Nastavno obrazovnem centru Hrvatske elektroprivrede (HEP NOC) pisno podprlo pobudo o ustanovitvi Konzorcija dela pod napetostjo v slovenski distribuciji in tudi med prvimi slovenskimi elektrodistributerji aktivno sodelovalo na tem področju.

Konec leta 2010 se je vodstvo Elektra Gorenjska odločilo, da pospešeno začne s postopkom uvajanja dela pod napetostjo na nizki napetosti (NN), v letu 2013 pa tudi dela pod napetostjo na srednji napetosti – čiščenje (SN-C) v svoje delovno okolje.

Osnovna pogoja za varno izvajanje dela pod napetostjo sta poleg strokovno usposobljenega kadra ter uporabe specialnega orodja, osebne varovalne opreme in drugih pripomočkov, predvsem ustrezno prepoznavanje potreb po izvajanju dela pod napetostjo in priprava dokumentov za varno delo. Dokumenti za varno delo v Elektro Gorenjska so izdelani v skladu z zahtevami predpisov ZVZD-1 [1] in PVDNET [2], standarda SIST EN 50110-1 [3, 4], sistemskih priročnikov za delo pod napetostjo na nizki napetosti [5–7] in srednji napetosti [8, 9], elaboratov in poročil o uvajanju in izvajanju dela pod napetostjo na nizki in srednji napetosti ter o čiščenju na srednji napetosti v Elektro Gorenjska [10–13].

V postopku priprave teh dokumentov se opredelijo posamezne aktivnosti in podrobni koraki izvedbe dela pod napetostjo ter uporaba specialnega orodja in osebne varovalne opreme. Za izdelavo dokumentov za varno delo ima Elektro Gorenjska edini med slovenskimi distributerji izdelano računalniško aplikacijo, ki omogoča hitro pripravo in elektronsko potrjevanje vseh korakov priprave del, evidenco in statistiko.

Za vsako delo pod napetostjo je treba pripraviti pet različnih dokumentov. Podatki se vnašajo preko uporabniškega vmesnika omenjene aplikacije, kar prikazuje slika 1. Aplikacija je bila v celoti razvita in izdelana v okviru podjetja Elektro Gorenjska.

Prikaz vnosne maske in dokumentv iz aplikacije

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2019

Avtorja:
dr. Viktor Lovrenčič in Gregor Štern

Električne meritve - posodobljena in razširjena izdaja

Vsem naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 15 % popust pri naročilu strokovnega priročnika.

Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj, priročnik pa lahko naročite tukaj.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €